1. Onderschrijver
 • Man
 • Vrouw
 • Ja
 • Nee
 • Vrijgezel
 • Samenwonend
 • Gehuwd
 •  
 • Weduwe/weduwnaar
 • Feitelijk gescheiden
 • Gescheiden
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
2. Keuze formule

Overzicht maandelijkse premie

Vergoeding vanaf 30% invaliditeit Vergoeding vanaf 5% invaliditeit
U bent ≤ 65 jaar U bent > 65 jaar U bent ≤ 65 jaar U bent > 65 jaar
Formule 1: uzelf 15 EUR 18 EUR 20 EUR 24 EUR
Formule 2: u en uw gezin 27 EUR 29 EUR 36 EUR 41 EUR

Selecteer de formule die u kiest:

 • Ik wil een verzekering afsluiten voor mijzelf en kies voor de formule met een vergoeding vanaf 5% invaliditeit
 • Ik wil een verzekering afsluiten voor mijzelf en kies voor de fomule met een vergoeding vanaf 30% invaliditeit
 • Ik wil een verzekering afsluiten voor mijn gezin en kies voor de formule met een vergoeding vanaf 5% invaliditeit
 • Ik wil een verzekering afsluiten voor mijn gezin en kies voor de formule met een vergoeding vanaf 30% invaliditeit

De meegedeelde gegevens mogen door Vanbreda Risk & Benefits worden verwerkt met het oog op cliëntenservice, de aanvaarding van de risico’s, het beheer van contracten en de schadegevallen. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen in relatie met Vanbreda Risk & Benefits. De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die optreden in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.