1. Onderschrijver
 • Man
 • Vrouw
2. Te verzekeren risico
 • Hetzelfde adres
 • Ander adres
 • Eigenaar
 • Huurder
 • Huis (alleenstaand)
 • Huis (aanpalend)
 • Appartement
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Nee
 • < 20%
 • 20 - 50%
 • > 50%
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Nee
Schadegevallen
(laatste 5 jaar)
Datum schadegeval Omstandigheden Betrokken waarborgen
3. Gewenste waarborg
 • Verplicht
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Nee
 • Ja
 • Nee
Optie waarborg diefstal
 • Ja
 • Nee
 • Regelmatig
 • Onbewoond > 180 nachten/jaar
Verzekerde bedragen

Ruimten waarmee u geen rekening dient te houden:

De keukens, de badkamers, de plaatsen van minder dan 4m2, de niet-ingerichte dakruimten en zolders, de niet-bewoonbare bijgebouwen (garages uitgezonderd), zonder directe verbinding met de hoofdconstructie.

Ruimten die u in alle gevallen dient mee te tellen:Ruimten die u dient mee te tellen indien ze zich elders bevinden dan in de kelderverdieping, t.t.z. onder het niveau van de hoofdingang:Commentaar:

Het systeem mag in geen geval gebruikt worden voor eengezinswoningen met een lift, noch voor de gebouwen met een binnenzwembad of overkapt zwembad of meer dan 13 ruimten. Een ruimte die leeg staat op het ogenblik van de inventaris dient aangeduid te worden in functie van vroegere of toekomstige bestemming. Niet elke wijziging van bestemming van de hierboven geïnventariseerde ruimten moet verklaard worden (enkel de toevoeging van de reeds geïnventariseerde ruimten in meerdere ruimten).

1 De basiswaarborgen omvatten o.a. brand, ontploffing, rook en roet, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, breken en barsten van glas, waterschade, inwerking van electriciteit, ...

De meegedeelde gegevens mogen door Vanbreda Risk & Benefits worden verwerkt met het oog op cliëntenservice, de aanvaarding van de risico’s, het beheer van contracten en de schadegevallen. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen in relatie met Vanbreda Risk & Benefits. De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de verwerking van de gegevens wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van het contract door de beheerders die optreden in het kader van dit contract. Deze verwerking is vastgesteld in de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.