Haal méér uit uw verloning met de ambulante kostenverzekering Ambuflex

Veel werknemers zijn, eventueel samen met hun gezinsleden, reeds aangesloten bij een collectieve hospitalisatieverzekering aangeboden door hun werkgever. Deze verzekering komt tussen in de kosten die in verband staan met een hospitalisatie of een ernstige ziekte. Er zijn echter ook veel medische kosten die niet terugbetaald worden via de hospitalisatieverzekering. Denk maar aan raadplegingen bij een huisarts, tandarts of specialist, kinesitherapie, apothekerskosten, orthodontie, tandprothesen,… Ook deze kosten kunnen soms hoog oplopen en blijven vaak grotendeels ten laste van de patiënt.

Ambuflex biedt hiervoor nu een oplossing! U kunt dankzij uw werkgever voortaan jaarlijks kiezen om volgens uw persoonlijke behoeften (een deel van) uw flexibel verloningsbudget te besteden aan een ambulante kostenverzekering voor uzelf en uw gezinsleden. En dat zelfs zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Ambuflex biedt een betaalbare basisdekking voor het ganse gezin, zowel voor algemene ambulante zorgen als voor tandzorgen. Bovendien is het voordeliger om binnen uw flexibel verloningspakket te kiezen voor de ambulante verzekering Ambuflex dan wanneer u een vergelijkbare ambulante verzekering voor het ganse gezin zou afsluiten op individuele basis en gefinancierd met uw nettoverloning.

Hoeveel kost Ambuflex?

Voor de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’ is de totale brutojaarpremie per gezin afhankelijk van de gezinsgrootte:

Gezinsgrootte

Totale brutojaarpremie

Enkel de werknemer

278,43 EUR

De werknemer en 1 gezinslid

556,86 EUR

De werknemer en max. 3 gezinsleden

835,29 EUR

De werknemer en min. 4 gezinsleden

1.114,97 EUR

Voor de uitbreiding ‘Dental’ bedraagt de totale brutojaarpremie per verzekerde 111,12 EUR.

Bereken hieronder onmiddellijk wat het voordeel van Ambuflex is voor uw concrete gezinssituatie!

Uit hoeveel gezinsleden bestaat uw gezin, uzelf inbegrepen?

1 persoon

De basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’ levert u een mooi financieel voordeel op ten opzichte van een cash verloning:

Ambuflex – basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’

Jaarlijkse maximale netto tussenkomst van de verzekeraar

250 EUR

Jaarlijkse bruto premie

278,43 EUR

Cash verloning

Jaarlijkse bruto cash verloning

278,43 EUR

Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%)

36,39 EUR

Bedrijfsvoorheffing (53,50%) op belastbaar resultaat

129,49 EUR

Jaarlijkse netto cash verloning

112,55 EUR

Indien u niet kiest voor Ambuflex zal u dus over een nettobudget in cash beschikken van 112,55 EUR om een vergelijkbare ambulante waarborg te zoeken op de particuliere verzekeringsmarkt. De waarborgen van een individuele ambulante verzekering zullen misschien uitgebreider zijn dan de tussenkomst van Ambuflex, maar het budget van 112,55 EUR zal ontoereikend zijn om de premies voor zo’n uitgebreide ambulante verzekering te betalen. Bovendien gebeurt de aansluiting bij een individuele verzekering vaak mét medische formaliteiten en wachttijden. Of anders uitgedrukt: indien u jaarlijks meer dan 112,55 EUR uitgeeft aan ambulante kosten, heeft u er alle baat bij om voor Ambuflex te kiezen.

Bovendien kunt u ook nog voor de uitbreiding ‘Dental’ kiezen, wat u een extra financieel voordeel oplevert:

Ambuflex – uitbreiding ‘Dental’

Maximale netto tussenkomst van de verzekeraar tijdens het eerste jaar van aansluiting (*)

250 EUR

Jaarlijkse bruto premie

111,12 EUR

Cash verloning

Jaarlijkse bruto cash verloning

111,12 EUR

Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%)

– 14,52 EUR

Bedrijfsvoorheffing (53,50%) op belastbaar resultaat

– 51,68 EUR

Jaarlijkse netto cash verloning

44,92 EUR

(*) Het spreekt voor zich dat het voordeel nog groter wordt in geval van ononderbroken aansluiting, aangezien u dan kan genieten van een hogere tussenkomst voor tandzorgen in het tweede jaar van aansluiting (500 EUR) en vanaf het derde jaar van aansluiting (750 EUR).

Ook hier geldt dezelfde redenering als bij de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’: indien u jaarlijks meer dan 44,92 EUR uitgeeft aan ambulante tandzorgen voor elk gezinslid, heeft u er alle baat bij om voor de uitbreiding ‘Dental’ in Ambuflex te kiezen.

Deze berekeningen zijn simulaties. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Jaarlijkse premies en plafonds geldig vanaf 01/01/2019.

Overtuigd van de voordelen van Ambuflex?

Maak dan zo snel mogelijk uw keuze en persoonlijke premieberekening via uw flexibel verloningssysteem.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.