Dekkingen

Wanneer komt Hospi via Payroll tussen in de medische kosten?

Hospi via Payroll biedt een wereldwijde dekking en komt, na aansluiting, onmiddellijk tussen bij volgende medische kosten, waarbij de verzekerde de vrije keuze heeft van arts en ziekenhuis:

 • hospitalisatiekosten in geval van ziekte, ongeval of bevalling;
 • medische kosten 2 maanden vóór en 6 maanden na de hospitalisatie (pre-post);
 • medische kosten van 32 zware ziekten.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Hospi via Payroll voorziet in de volledige terugbetaling van de hospitalisatiekosten op voorwaarde dat er op de verblijfsfactuur van het ziekenhuis minstens één verzekerde medische prestatie mét wettelijke tussenkomst wordt aangerekend. Is dat niet het geval dan bedraagt de tussenkomst voor de medische kosten aangerekend op de verblijfsfactuur van het ziekenhuis 50%.

Bij opname in een twee- of meerpersoonskamer wordt er géén vrijstelling afgehouden.
Heeft de verzekerde zelf gekozen voor een opname in een eenpersoonskamer, dan geldt een jaarlijkse vrijstelling van 175 EUR per verzekerde.

Voor wat betreft de ambulante kosten gemaakt tijdens de pre-postperiode (2 maanden vóór en 6 maanden nà de ziekenhuisopname) en voor de 32 zware ziekten is er eveneens een terugbetaling aan 100% indien de wettelijke ziekteverzekering tussenkomt. Is er geen wettelijke tussenkomst voor deze ambulante kosten, dan vergoedt Hospi via Payroll 50% met een maximum van 5.000 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar.

Voor medische technieken en materialen, incl. prothesen, orthopedische apparaten en kunstledematen, is de terugbetaling steeds beperkt tot een maximum van 5.000 EUR per verzekerde en per verzekeringsjaar.

Voor alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur) en vruchtbaarheidsbehandelingen met wettelijke tussenkomst is de terugbetaling steeds beperkt tot 50%.

Terugbetaling voor hospitalisatie voor zenuw- of geestesaandoeningen wordt beperkt tot maximum 2 jaar per verzekerde per verzekeringsjaar, al dan niet aaneensluitend, samengeteld vanaf de aanvang van de eerste hospitalisatie.

In het buitenland is de tussenkomst beperkt tot dringende en onvoorziene ziekenhuisopnames. De tussenkomst is onbeperkt indien er een tussenkomst is van de Belgische wettelijke ziekteverzekering, anders beperkt de tussenkomst zich tot 50% van de ziekenhuisfactuur.

Wat is niet verzekerd?

Hospi via Payroll komt tussen voor alle medisch noodzakelijk opnames, maar niet voor de medische kosten die het gevolg zijn van:

 • tandheelkundige behandelingen, behalve indien medisch noodzakelijk als gevolg van een gedekt ongeval of gedekte ziekte;
 • esthetische behandelingen, behalve in geval van herstellende chirurgie als gevolg van een gedekt ongeval of een gedekte ziekte;
 • experimentele, niet medisch beproefde en kuurbehandelingen;
 • vaccinatie, contraceptie, sterilisatie;
 • vruchtbaarheidsbehandelingen zonder wettelijke tussenkomst;
 • voedingsmiddelen en –supplementen, vitamines en mineralen, hygiënische en cosmetische producten;
 • zelfmoordpoging;
 • opzettelijke of roekeloze daad;
 • actieve deelname aan oproer, oorlogsfeiten of terrorisme;
 • gebruik van drugs, drankzucht, alcoholintoxicatie of misbruik van geneesmiddelen;
 • ongevallen tijdens winstgevende sportbeoefening;
 • lopende hospitalisatie op moment van aansluiting.

Extra dienstverlening

 • Medi-Link: de derdebetalersregeling van Vanbreda Risk & Benefits waarbij de opnamefactuur rechtstreeks betaald wordt aan het ziekenhuis
 • AssurPharma: onmiddellijke verzending van de apotheekbriefjes naar Vanbreda Risk & Benefits
 • Eenvoudige online schadeaangifte
 • Eenvoudige administratie door de samenwerking met SD Worx