Verzekeraars beoordelen arbeidsongevallen steeds strikter. Om niet meteen tegen een weigering aan te lopen, is het cruciaal dat u een arbeidsongeval juist aangeeft en voldoende bewijsmateriaal verzamelt.