Bescherm uw intellectuele eigendom

Is de naam van uw bedrijf een begrip in de sector? Heeft u veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van baanbrekende software? Of zorgt die technische innovatie van uw ingenieurs voor een aardige omzetstijging? Bewaar dan de voorsprong die u hebt op de concurrentie door uw intellectuele eigendom te registreren én te beschermen. Samen met Gevers, de autoriteit op het vlak van intellectuele eigendom, ontwikkelden wij een polis die u helpt om uw rechten te vrijwaren in geval van een inbreuk of een geschil.

Niet voorbehouden voor multinationals

Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, merken, auteursrechten en modellen stellen u in staat om uw positie veilig te stellen en verder te innoveren in een globaliserende wereld.

Veel bedrijfsleiders denken dat het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten een dure aangelegenheid is die voorbehouden blijft voor internationale spelers als Coca Cola of Adidas, maar niets is minder waar. Ook als kmo kunt u uw intellectuele eigendom beschermen tegen een haalbare kost.

Een ander bedrijf kan u er bijvoorbeeld van beschuldigen zijn ontwerp of uitvinding nagemaakt te hebben, maar het kan ook gebeuren dat u zelf ontdekt dat een door uw concurrent gebruikte toepassing verdacht veel lijkt op uw eigen uitvinding.

Risico's op Londense markt

Samen met Gevers ontwikkelden we Intellect Protect. Deze polis beschermt uw bedrijf als het aansprakelijk wordt geacht voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, maar dekt ook de kosten die u maakt om zelf een vordering in te stellen tegen een bedrijf dat uw eigendomsrechten heeft geschonden.

Deze risico’s plaatsen wij op de Londense markt, de plaats bij uitstek voor een professionele dekking van intellectuele eigendomsrechten.

Exclusieve voorwaarden voor Gevers-cliënten

Speciaal voor cliënten van Gevers hebben wij exclusieve premievoorwaarden bedongen. Op basis van een korte vragenlijst evalueren wij uw risico. Bovendien adviseren de specialisten van Gevers u tijdens een assessment over de haalbaarheid van een claim.

Ook als u geen klant bent van Gevers werken wij graag een voorstel op maat van uw bedrijf uit.

Wij zijn er voor u.

Hebt u vragen over dit product of wenst u uw risico’s beter in te schatten? Contacteer ons of bezorg ons de vragenlijst. U kunt deze online invullen en terugsturen naar onze specialisten. Op basis van onze screening beslist u zelf of het nuttig is om uw intellectuele eigendom te beschermen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.