Laat uw gegevens achter voor een gratis audit of risicoprofiel!

Vul onderstaand formulier in tijdens de KMO Connect Days en onze account manager contacteert u voor een gratis audit of een analyse van uw risicoprofiel.

Wie weet maakt u zelfs kans op een gratis iPad!
  • http://www.vanbreda.be/vrb-custom/uploads/2016/11/kmoconnectdays-logo.png
    Ik bevestig dat de antwoorden volledig zijn en met de waarheid overeenstemmen. De meegedeelde gegevens mogen door Vanbreda Risk & Benefits worden verwerkt met het oog op de cliëntenservice. Om een optimale service te verlenen, kunnen deze gegevens worden meegedeeld aan de ondernemingen van deze groep of aan de ondernemingen die ermee in verbinding staan. Deze verwerking is vastgesteld in de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld. De betrokken personen kunnen van deze gegevens kennis krijgen, ze laten verbeteren en zich gratis verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart gezonden te worden aan de cliëntbeheerder bij Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.