Vervroegde pensionering: welke aanslagvoet is van toepassing op je aanvullend pensioenkapitaal?

De aanslagvoeten bij opname van aanvullend pensioen in geval van wettelijke vervroegde pensionering zijn aangepast. Wie na een volledige loopbaan van 45 jaar met pensioen gaat maar de wettelijke pensioenleeftijd (op vandaag 65 jaar [1]) nog niet bereikt heeft, wordt niet langer fiscaal benadeeld bij opname van zijn aanvullend pensioenkapitaal.

Vervroegde pensionering: welke aanslagvoet is van toepassing op uw aanvullend pensioenkapitaal?

Aanpassing van de wet

De wet van 27 februari 2019 [2] voorziet dat deze personen niet langer fiscaal benadeeld zijn bij opname van hun aanvullend pensioenkapitaal. Sinds 1 januari 2019 kunnen zij ook genieten van het voordeeltarief van 10,09%.

Concreet worden de volgende aanslagvoeten [3] toegepast bij opname van het aanvullend pensioen:

  • Voor het pensioenkapitaal opgebouwd met persoonlijke stortingen:
    • 16,66% voor het deel van het kapitaal opgebouwd met persoonlijke stortingen vóór 01/01/1993;
    • 10,09% voor het deel van het kapitaal opgebouwd met persoonlijke stortingen vanaf 01/01/1993.
  • Voor het pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen:
    •  10,09% bij wettelijke pensionering (op vandaag 65 jaar) of bij wettelijke vervroegde pensionering na een volledige loopbaan van 45 jaar, voor zover men beroepsactief blijft tot de wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd én pas dan het aanvullend pensioen opneemt;
    • 16,66% bij wettelijke vervroegde pensionering op 62 jaar, 63 jaar of 64 jaar, na een loopbaan van minder dan 45 jaar;
    • 18,17% op 61 jaar, vóór pensionering en na een loopbaan van minder dan 45 jaar;
    • 20,19% op 60 jaar, vóór pensionering en na een loopbaan van minder dan 45 jaar.

[1] Vanaf 2025 is de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar, vanaf 2030 67 jaar.

[2] Wet van 27 februari 2019, B.S. 15 maart 2019, blz. 27124

[3] Tarieven bedrijfsvoorheffing van de éénmalige belasting op het bruto pensioenkapitaal (exclusief winstdeelname), inclusief beperkte voorheffing van de gemeentebelasting (opcentiemen), van toepassing indien het kapitaal bij uitkering belastbaar is in België.

Saskia Defreyne

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 67 of via e-mail: ebservices@vanbreda.be.