Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen extra aanvullend pensioen opbouwen

Eind juli 2016 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor zelfstandigen binnenkort een extra mogelijkheid krijgen om op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen binnen de tweede pensioenpijler: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Momenteel kunnen zelfstandigen reeds op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Enkel zelfstandigen met vennootschap kunnen beide systemen combineren; een IPT kan immers enkel onderschreven worden in naam van een vennootschap. De pensioenopbouw via een VAPZ is dan weer heel beperkt, waardoor zelfstandigen zonder vennootschap slechts voor een kleine aanvulling op hun wettelijk pensioen kunnen zorgen.

Vanaf 2017 zal hierin verandering komen door de invoering van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De opzet van dit systeem is gelijkaardig aan dat van de IPT en zal zelfstandigen zonder vennootschap (zoals bakkers, slagers en vrije beroepers) de mogelijkheid bieden om een hoger aanvullend pensioen op te bouwen bovenop de reeds bestaande mogelijkheden.

Wij komen hierop terug zodra alle details van de definitieve wetgeving gekend zijn.

Wij zijn er voor u.