Update - Impact COVID-19 maatregelen op de aanvullende voordelen

De aanhoudende COVID-19 crisis heeft de federale regering ertoe aangezet om het wetgevend initiatief, ter bescherming van werknemers in periodes van tijdelijke werkloosheid genomen in het voorjaar 2020 en dat voorzag in het automatisch behoud van de aanvullend pensioenopbouw en de andere risicodekkingen, te verlengen.

Update – Impact COVID-19 maatregelen op de aanvullende voordelen

Nuttig om weten

Noteer dat deze maatregelen nog steeds uitsluitend van toepassing zijn op aangesloten werknemers die zich in tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 bevinden. Deze wetgeving biedt immers een oplossing voor periodes van tijdelijke werkloosheid die hun impact zouden kunnen kennen op de aanvullende dekkingen van deze werknemers.

Voor meer info verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht “Aanvullend pensioen: de impact van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 op de aanvullende voordelen van uw werknemers“.

3 situaties

In  de periode van 1.10.2020 tot en met 31.03.2021 kan u als werkgever voor het eerst of jammer genoeg nog steeds geconfronteerd worden met de noodzaak tot aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19. Hierna lichten we toe welke beslissing u kan nemen met betrekking tot uw verschillende toezeggingen, zowel wat betreft het aanvullend pensioen als wat betreft de risicodekkingen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en ambulante zorgen) van uw werknemers.

Situatie 1 : U heeft vóór 01.10.2020 reeds tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 aangevraagd waarbij u gekozen had om het aanvullend pensioenplan en de andere risicodekkingen automatisch te laten doorlopen.

In dit geval heeft u op heden als werkgever 2 opties:

  • Ofwel laat u de dekkingen automatisch doorlopen (met dan wel zonder uitstel van premiebetaling)
  • Ofwel kan u vragen om de dekkingen vanaf 01.10.2020 te schorsen. Deze schorsingskeuze geldt per toezegging maar heeft geen betrekking op de overlijdensdekking. De overlijdensdekking moet minstens behouden blijven tot en met 31.03.2021. 

Situatie 2 : U heeft vóór 01.10.2020 reeds tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 aangevraagd waarbij u gekozen had om het aanvullend pensioenplan en de andere risicodekkingen te schorsen

In dit geval blijven de dekkingen geschorst, dit met uitzondering van de overlijdensdekking die behouden moet blijven tot en met 31.03.2021.

Situatie 3 : U heeft tot 30.09.2020 nog geen beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 maar sindsdien wel of u overweegt het om alsnog een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 in te dienen

In dit geval heeft u op heden als werkgever 2 opties:

  • Ofwel laat u de dekkingen automatisch doorlopen (met dan wel zonder uitstel van premiebetaling)
  • Ofwel kan u vragen om de dekkingen vanaf 01.10.2020 te schorsen. Deze schorsingskeuze geldt per toezegging maar heeft geen betrekking op de overlijdensdekking. De overlijdensdekking moet minstens behouden blijven tot en met 31.03.2021.

Belangrijk: neem actie en communiceer uw keuze!

Neem tijdig en binnen de 30 dagen contact op met uw verzekeraar of pensioeninstelling (indien vereist). Deze termijn van 30 dagen gaat in vanaf het moment dat u een informatiebrief heeft ontvangen of dat u de eerste werknemer in tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 heeft gesteld (indien u pas later gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid).
Neem aandachtig de ontvangen communicatie door en informeer hen waar nodig.  

Wat ook uw keuze is: communiceer duidelijk aan uw werknemers wat uw keuze is en wat de impact is van deze keuze op hun waarborgen.
U dient immers de aangeslotenen uitgebreid in te lichten over uw keuze met betrekking tot de verschillende toezeggingen, inclusief het behoud van de overlijdensdekkingen, en de eventuele gevolgen hiervan. U kan dit doen via een communicatiemiddel naar keuze.

Valérie Rogge

Wij zijn er voor u.

Heeft u voor uw dossier concrete vragen ? Neem dan zeker contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken of contacteer ons via ebservices@vanbreda.be.