Arbeidsongeschiktheid en de freelancer: gewaarborgd inkomen

Freelancers en consultants zijn één van de meest stijgende beroepscategorieën in Vlaanderen. Toch zijn er heel wat risico’s verbonden aan hun professionele activiteiten. We lichten er voor u één specifiek uit: wat als een freelancer voor een langere periode arbeidsongeschikt of ziek wordt en op die manier tot 80% van zijn of haar loon verliest? De verzekering gewaarborgd inkomen kan de oplossing bieden.

Arbeidsongeschiktheid en de freelancer: gewaarborgd inkomen

Verschil loontrekkende vs. zelfstandige

Op dit moment is er nog een groot verschil tussen zelfstandigen en loontrekkenden bij arbeidsongeschiktheid. Zo wordt er voor loontrekkenden door de overheid in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een wettelijke maandelijkse uitkering voorzien van maximaal 60% van hun normale inkomen. Het tweede jaar is dit nog maar maximaal 40%. Dit zijn op zich al verontrustende cijfers, want 40% of zelfs 60% van je inkomen verliezen heeft voor iedereen een grote financiële impact. Maar voor freelancers is deze impact nog groter, zoals onderstaand voorbeeld aantoont

Een concreet voorbeeld:

Als u als freelancer langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, heeft dit onmiddellijk een impact op uw inkomen. Stel u voor dat u uzelf 3750 EUR bruto per maand als loon uitkeert (minimale jaarbezoldiging van 45.000 EUR) en u geraakt arbeidsongeschikt in een situatie waarbij u samenwonend bent zonder gezinslast. Dan krijgt u, per maand bekeken, 971 EUR bruto wettelijk uitgekeerd van de overheid. Dit komt overeen met maar liefst een loonverlies van 74%.

U dient er zich dus bewust van te zijn dat de tussenkomst vanwege de overheid niet dezelfde is voor zelfstandigen als voor loontrekkenden. En zelfs voor deze laatste is dit bedrag vaak niet voldoende om de huidige levensstijl te behouden.

De verzekering gewaarborgd inkomen

Door het nemen van een verzekering gewaarborgd inkomen kan u tot 80% van uw loon behouden bij arbeidsongeschiktheid. Er is wel een minimale wachttijd van 30 dagen die u in acht moet nemen alvorens dit in werking treedt.

Belangrijk om weten is dat, indien u een vennootschap heeft, u dit kan koppelen aan een IPT (individuele pensioen toezegging). Hierdoor ligt de premie veel lager voor uw gewaarborgd inkomen en doet u meteen pensioensparen aan een fiscaal voordelig tarief.

Freelancers & Vanbreda

Sinds enkele jaren merken wij dat steeds meer consultants en freelancers de behoefte hebben om zich te laten bijstaan door een verzekeringsmakelaar.

Om hen zo efficiënt mogelijk te helpen, want time is money voor freelancers en consultants, maken wij gebruik van de digitale aanpak. Zo kunnen wij op zeer korte tijdspanne onze freelancers voorzien van een offerte op maat en het gepast advies voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Jesse Mertens

Wenst u graag meer informatie?