Tips om een arbeidsongeval juist aan te geven

Verzekeraars beoordelen arbeidsongevallen steeds strikter. Om niet meteen tegen een weigering aan te lopen, is het cruciaal dat u een arbeidsongeval juist aangeeft en voldoende bewijsmateriaal verzamelt.

Ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Geef uw arbeidsongeval juist aan!

(c) foto Brian Latta

Als uw verzekeraar een voorval niet als arbeidsongeval aanvaardt, is dat uiteraard heel vervelend voor uw werknemer, maar misschien ook voor u.
Bij een ongeval op weg van of naar het werk is het vaak moeilijk om bewijs te leveren, zeker als het niet over een verkeersongeval gaat.

Dit kunt u uw medewerkers aanraden als hen een arbeidsongeval overkomt:

  • Meld het ongeval onmiddellijk aan de werkgever, ook al lijken de letsels op het eerste zicht niet ernstig. Voor sommige verzekeraars¬†is een melding enkele uren na het voordoen van het arbeidsongeval al niet meer voldoende om het bewijs van het ongeval te¬†leveren.
  • Meld het ongeval schriftelijk (bv. via mail).
  • Laat een dokter de dag zelf de letsels vaststellen in een medisch attest.
  • Geef de naam van de getuige door die het ongeval heeft zien gebeuren. Als er geen getuige is, kan uw medewerker eventueel ook een persoon vermelden met wie hij over het ongeval sprak (een zogenaamde onrechtstreekse getuige).
  • Vul het aangifteformulier nauwkeurig in: de verzekeraar gebruikt het om een beslissing te nemen.
  • Laat de politie eventueel een proces-verbaal opmaken.
  • Vermeld de persoon die mogelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

We geven u een voorbeeld:

Als uw medewerker onderweg naar huis gestruikeld is over een kabel op het voetpad, bekijk dan kritisch wie die kabel daar gelegd heeft en laat een proces-verbaal opstellen. Zo kan de verzekeraar de schadevergoeding die hij uitbetaalt eventueel op die aansprakelijke partij verhalen en weegt het ongeval minder door op de schadestatistiek van uw bedrijf. De schadestatistiek heeft immers een impact op de premie die u voor uw arbeidsongevallenpolis betaalt.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.