Aantal arbeidsongevallen in de Antwerpse haven blijft stabiel, ernstgraad neemt toe

Wij hebben ons jaarlijks rapport over de evolutie en de financiële impact van de arbeidsongevallen in de Antwerpse haven gelanceerd. “De resultaten 2017 zijn minder positief dan de voorgaande jaren”, zegt Dominique De Clercq, Senior Account Manager bij Vanbreda. “De schadelast van zowel de arbeidsplaats- als de arbeidswegongevallen zit in stijgende lijn. Preventie blijft daarom cruciaal.”

Aantal arbeidsongevallen in de Antwerpse haven blijft stabiel, ernstgraad neemt toe

Met meer dan 50% van de havenarbeiders in portefeuille, beschikt Vanbreda Risk & Benefits over de data van de arbeidsongevallen van het merendeel van de Antwerpse havenbedrijven. Wij bundelen de evoluties, successen en pijnpunten in deze sector voor het tweede jaar op rij in onze Havenbarometer. Deze kennis stelt ons in staat onze klanten nog beter te begeleiden in hun risicomanagement.

Stijging ernst arbeidsplaats- en arbeidswegongevallen

Van 2012 tot 2016 is het aantal arbeidsplaatsongevallen systematisch gedaald in de Haven van Antwerpen: van 1.453 naar 1.063. Deze evolutie zette zich ook voort in 2017 met 1.043 geregistreerde ongevallen. “Wat echter opvalt is dat de totale schadelast in 2017 opnieuw fors is gestegen tot meer dan 8 miljoen euro”, zegt Dominique De Clercq, Senior Account Manager bij Vanbreda. De reden: er zijn in 2017 meer schadegevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid. In 2016 zaten we aan 47 arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit, in 2017 aan 82 gevallen.

Het aantal arbeidswegongevallen is eveneens gedaald tussen 2012 en 2014, maar is sinds 2015 opnieuw aan een opmars bezig. 2017 is afgeklopt op 109 ongevallen, het hoogste aantal in 6 jaar. Ook daar valt opnieuw op dat de schadelast in 2017 fors is gestegen tot bijna 1,6 miljoen euro. Het aantal dossiers met een blijvende arbeidsongeschiktheid is op één jaar tijd meer dan verdubbeld: van 6 naar 14.

In de Havenbarometer werd ook onderzocht of het type havenactiviteit impact heeft op de arbeidsongevallen. Dat blijkt het geval. De Clercq: “Stukgoed is klassiek de havenactiviteit met de hoogste schadelast. In 2017 was er daarnaast een opmerkelijke stijging van de schadelast binnen de Roll-on/Roll-off (RoRo) activiteiten. Deze landt op 3,2 miljoen euro, wat een verdubbeling betekent ten opzichte van 2016. Het aantal ongevallen is in deze periode weliswaar slechts beperkt gestegen: van 368 naar 374.”

Positieve evolutie wordt niet verdergezet

“Uit onze analyse blijkt dat de positieve evolutie van de voorgaande jaren niet wordt verdergezet in 2017”, zegt Geert De Krem, expert Arbeidsongevallen bij Vanbreda. “Hoewel het aantal verzekerde Antwerpse havenarbeiders is toegenomen en het aantal aangiftes in beroepsrisico is afgenomen, is er in 2017 een sterke stijging van de schadelast in arbeidsplaatsongevallen. Deze is te verklaren door de toename van het aantal zeer ernstige arbeidsongevallen op de werkvloer. Zo zijn er in 2017 meer schadegevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid. De schadelast is daardoor met 45% gestegen ten opzichte van het jaar voordien.”

Bij het arbeidswegrisico is de schadelast zelfs met 116% gestegen. De Krem: “De verklaring hiervoor is tweevoudig: er zijn meer ongevallen geregistreerd én de ernstgraad is toegenomen. De haven ontsnapt hiermee niet langer aan de tendens die reeds zichtbaar was in andere sectoren.”

Inzetten op preventie

Of 2017 een atypisch jaar was, zal nog moeten blijken. Vanbreda en Cepa zullen in 2019 evenwel onverminderd inzetten op preventie, zowel op de arbeidsplaats als op de arbeidsweg. Investeren in veiligheid is essentieel om tot een duurzame verbetering van de arbeidsomstandigheden te komen.

“We stellen duidelijk vast dat inspanningen leveren op het vlak van preventie loont. Onze bedrijfsklanten die hier sterk in investeren, kunnen hun schadelast onder controle houden en meestal zelfs verminderen”, zegt Dominique De Clercq.

Dominique De Clercq
Geert De Krem

Wij zijn er voor u.

Ontvangt u graag meer informatie, contacteer ons op arbeidsongevallen@vanbreda.be.