Wijziging arbeidsongevallenwet private sector heeft invloed op de dekking voor telewerk

De arbeidsongevallenverzekering voorziet sinds 27 januari 2019 concrete definities voor de begrippen ‘telewerk’ en ‘telewerker’, net als enkele interessante uitbreidingen voor telewerkers.

Wijziging arbeidsongevallenwet private sector heeft invloed op de dekking voor telewerk

De arbeidsongevallenwetgeving voorzag reeds in een vermoeden dat een ongeval van  een ‘telewerker’, onder bepaalde voorwaarden, verondersteld werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te zijn gebeurd.

Sinds 27 januari 2019 omschrijft de arbeidsongevallenwet de begrippen ‘telewerk’ en ‘telewerker’ concreet. Bovendien voorziet zij nu een uitbreiding voor de occasionele telewerker, waar dit voorheen beperkt was tot structureel telewerk.

Definitie telewerk

Door de wetswijziging luidt de definitie van een ongeval overkomen aan de structurele of occasionele telewerker voortaan als volgt:

  • op de plaats(en) die schriftelijk vermeld werd(en) in een overeenkomst tot telewerk of enig ander document dat dit generiek, structureel, collectief of op individuele basis toelaat.  Wanneer de plaats(en) niet schriftelijk gepreciseerd werd(en), wordt de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd verondersteld;
  • tijdens de tijdspanne vermeld in de overeenkomst tot telewerk. Bij gebrek hieraan zal rekening worden gehouden met de normale werkuren bij de werkgever.

Let wel: de verzekeraar kan een tegenbewijs aanleveren en zijn tussenkomst weigeren.

Uitbreiding wegwerktraject voor telewerker

De wetswijziging voorziet nu eveneens:

  • een uitbreiding van het gelijkgesteld (lees: verzekerd) wegwerktraject van de woonplaats van de telewerker, indien het telewerk daar wordt uitgevoerd, naar ‘de plaats waar hij/zij zijn/haar lunch gebruikt of aankoopt (en omgekeerd)’;
  • een bijkomend gelijkgesteld wegwerktraject van de woonplaats van de telewerker naar of van de opvangplaats/school van de kinderen, in geval hij/zij deze wegbrengt of ophaalt.

Opvallend bij het wegwerktraject, is dat in deze nieuwe wetswijziging voor het eerst sprake is van de ‘woonplaats’ van de telewerker. In het verleden werd steeds de ‘verblijfplaats’ (hoofd- of 2e verblijf) in rekening genomen.

Voor iedere andere vorm van occasioneel telewerk (cfr. de wet van 5 maart 2017 over werkbaar en wendbaar werk) blijven de klassieke bewijsregels van toepassing.

Axel De Lamper

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag oplossingen uit op maat van uw bedrijf in uw polis arbeidsongevallen. Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 292 00 54 of via AccHealth@vanbreda.be.