Bestuurdersaansprakelijkheid voor ondernemers in tijden van Corona

De coronamaatregelen van de overheid leiden tot bijkomende risico’s voor zaakvoerders en bestuurders van ondernemingen. Zo komen bestuursfouten tijdens deze pandemie vaker voor. Via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kan u zich beschermen tegen bestuursfouten en op die manier uw privévermogen vrijwaren.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor ondernemers in tijden van Corona

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer heeft u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die een belangrijke bescherming biedt tegen claims van derde partijen in de uitoefening van uw activiteit en onderneming. Deze verzekering zal evenwel niet tussenbeide komen wanneer u als bestuurder van de vennootschap een bestuursfout maakt.

Wanneer u dan als zaakvoerder of bestuurder aansprakelijk gesteld wordt, zal de schadevergoeding ten laste vallen van uw privévermogen. U zal in dit geval zelf opdraaien voor de mogelijke kosten verbonden aan deze claim.

Om dergelijke zaken te vermijden, werd de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of kortweg D&O in het leven geroepen. Deze vrijwaart het privévermogen van de bestuurders.

Niet enkel het privévermogen zal gevrijwaard worden bij een gedekte bestuursfout, er zal ook tussenbeide gekomen worden door de D&O-polis wanneer uw aansprakelijkheid niet vast staat maar er wel al juridische kosten gemaakt worden.

Impact Coronacrisis op bestuurdersaansprakelijkheid

Als zaakvoerder bent u verantwoordelijk voor uw beslissingen in uw onderneming. Een schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten of verzuim als bestuurder kunnen al snel leiden tot een schadeclaim.

Zeker in tijden van COVID-19, waarin wetgeving, reglementering en maatregelen in een snel tempo veranderen, kan u als zaakvoerder geconfronteerd worden met een situatie waarin u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Zo zal u momenteel via de verplichte maatregelen van de overheid in uw winkel of op uw bedrijf verschillende zaken moeten aanpassen of voorzien. Typevoorbeelden hiervan zijn: beperking aantal klanten, correcte informatie voorzien, beschermingsmateriaal ter beschikking stellen voor personeelsleden, afstandsregels, …

Situatie overmacht inroepen

Toen de pandemie in maart de kop opstak, kon men zich als ondernemer in eerste instantie nog beroepen op de overmachtssituatie en op die manier een bestuursfout verdedigen die te maken had met opgelegde maatregelen e.d.

Nu er sinds mei voldoende beschermingsmateriaal verkrijgbaar is en alle getroffen regels duidelijk zijn, kan men als bestuurder dus niet meer de overmachtssituatie inroepen om uw bedrijf in regel te stellen.

Voorbeelden van claims tijdens de crisis

  • Uw personeel dient een klacht in omdat er niet voldoende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn, de kwaliteit van de beschermingsmiddelen ondermaats is, of dat er niet voldoende geïnformeerd werd over de risico’s. Als gevolg hiervan zal u in het beste geval uw kost van juridische bijstand dienen aan te wenden binnen de polis. Maar het kan ook erger zijn wanneer er een lichamelijk letsel of zelfs een overlijden te betreuren valt. Dan kan de claim zich ook uitstrekken tot een aanzienlijk bedrag dat ten laste zal vallen van uw privévermogen.
  • De overheid stelt via de arbeidsinspectie vast dat u uw personeel niet afdoende beschermt of dat u uw medewerkers onvoldoende geïnformeerd hebt. In dit geval zal u worden bijgestaan in uw verhoor door een jurist waarvan de kosten ten laste genomen worden door uw polis bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Een klant desinfecteert zijn handen met een middel dat niet conform de voorschriften is en loopt ernstige verwondingen aan zijn handen op met blijvend letsel tot gevolg.. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in het behandelen van letselschades bundelt de claims van andere klanten die net hetzelfde probleem hebben. Zij stellen niet alleen de onderneming, maar ook de bestuurder aansprakelijk voor het voorval gezien hij geen conforme beschermingsproducten voorzien heeft. Ook in dit geval biedt een polis bestuurdersaansprakelijkheid bescherming

Graag meer weten?

Contacteer dan onze productspecialist aansprakelijkheid Jonas Mannaerts op 03 217 62 47 of jonas.mannaerts@vanbreda.be.

Jonas Mannaerts