Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: brandschade (1/4)

Bedrijven worden vandaag met tal van risico’s geconfronteerd die de continuïteit van hun werking sterk in het gedrang kunnen brengen. Dat geldt ook voor voedingsbedrijven. Een Business Continuity Plan (BCP) is een goede management tool om deze risico’s in kaart te brengen en proactief op zoek te gaan naar oplossingen. Maar wat zijn nu de meest waarschijnlijke risico’s bij voedingsbedrijven?

Deze maand belichten we elke week één risico dat een grote impact kan hebben op uw bedrijfswerking. We steken van wal met het meest bekende risico: brand.

Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: brandschade (1/4)

Welk incident kan zich voordoen?

Wat typerend is voor bedrijven in de voedingssector is dat ze klein zijn gestart en daarna zijn doorgegroeid. Samen met deze groei is uiteraard een uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk. Maar er wordt niet altijd op een doordachte manier bijgebouwd. De bouwplannen bevatten soms amper oplossingen om in te spelen op mogelijke brandrisico’s. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met PIR of PUR als isolatiemateriaal, wat enorm brandbaar is, en wordt er niet brandpreventief gedacht. Hierdoor is het risico op brand- en/of rookschade aanzienlijk.

Heel wat bedrijven beschikken ook niet over een verzekering voor bedrijfsschade na brand. Volgens onze cijfers zijn 90% van de bedrijven die ooit slachtoffer zijn geweest van een ernstige brand en niet over deze polis beschikten, dit incident niet te boven gekomen.

Welke preventiemaatregelen kan uw bedrijf nemen tegen brand?

We geven u graag enkele richtlijnen rond preventieve stappen die uw bedrijf kan ondernemen om het brandrisico te verkleinen:

  • Besteed voldoende aandacht aan de bouwmaterialen. Rust de gebouwen van uw bedrijf uit met brandvrije materialen.
  • Om economische schade bij een incident te minimaliseren, is het aangewezen om alle interne en externe brandrisicofactoren op voorhand te inventariseren en enkele uitwijkscenario’s voor uw bedrijfsactiviteit(en) uit te werken.
  • We raden ook aan op voorhand een noodcommunicatieplan op te stellen zodat bij een calamiteit alle stakeholders tijdig en gepast geïnformeerd kunnen worden.

Welke (verzekerings)oplossing biedt raad?

Elk bedrijf kan vroeg of laat geconfronteerd worden met een brand. Daarom is het zaak dit brandrisico tot een minimum te herleiden en het restrisico onder de loep te nemen. Enerzijds kan u het restrisico afdekken in een brandverzekering uitgewerkt op maat van uw bedrijf. Anderzijds raden wij u aan om een BCP voor uw bedrijf op te stellen dat u als leidraad kan gebruiken bij elke grote schade, waaronder een brandschade. We lichten beide must haves graag verder toe.

Om uw bedrijf zo goed mogelijk te beschermen, adviseren wij onze cliënten steevast om proactief een goede brandverzekering af te sluiten. De brandverzekering is een combinatie van bescherming tegen materiële schade en bedrijfsschade. De dekking voor bedrijfsschade zorgt ervoor dat u een financiële vergoeding ontvangt uw doorlopende vaste kosten en alle gemiste inkomsten. Voor de materiële schade kan u beroep doen op de verzekering Alle Risico’s. Deze verzekering dekt alle materiële schade te wijten aan een brand, behalve de zaken die specifiek zijn uitgesloten. Een goede brandverzekering vormt de basis van uw verzekeringspakket.

Als aanvulling op het verzekeringsluik is het voor uw bedrijf cruciaal om bij een incident te kunnen terugvallen op een Business Continuity Plan (BCP). Een BCP stelt u in staat om in geval van een calamiteit de continuïteit van uw onderneming te garanderen.  Het opstellen van een BCP laat u toe om de kritische processen van uw bedrijf proactief door te lichten en doordachte alternatieven uit te werken. Een investering die u overzicht en ondersteuning biedt als uw bedrijf met een brand wordt geconfronteerd.

Bent u benieuwd naar de andere artikels in deze reeks over continuïteitsrisico’s in de voedingssector? Lees zeker ook over de impact van cyber, klimaat en contaminatie op voedingsbedrijven.

Ronny Kamermans

Wij zijn er voor u.

Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in een verzekeringsoplossing op maat van uw bedrijf? Of ontvangt u graag gratis onze whitepaper over het BCP zodat u aan de slag kan met ons stappenplan om een BCP voor uw bedrijf uit te werken? Contacteer ons op 03 292 00 36 of via propertyservices@vanbreda.be.