De Brexit en zijn impact op uw verzekeringen

De Brexit komt steeds dichterbij. In afwachting van het exit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (UK) en de Europese Unie (EU), bereiden de verzekeringswereld en Vanbreda Risk & Benefits zich volop voor op de mogelijke gevolgen hiervan. Wat zal de impact zijn van de Brexit op uw verzekeringen?

De Brexit en zijn impact op uw verzekeringen

Het Verenigd Koninkrijk zal na 29 maart 2019 de EU verlaten. Hierdoor verdwijnt ook het lidmaatschap van de interne Europese markt en van de Europese douane-unie, waardoor het vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten en mensen niet langer geldt voor de UK.

Dankzij het huidige EU-lidmaatschap kon het Verenigd Koninkrijk opereren binnen de interne markt van de Europese Unie. Ook Britse verzekeraars genoten van deze vrijheid. Deze gaf hen de mogelijkheid om te werken in elke lidstaat, ongeacht het land van vestiging, onder de zogenaamde ‘paspoortrechten’.  Via deze rechten kunnen financiële dienstverleners hun diensten cross-border aanbieden aan de 500 miljoen Europese consumenten en de naar schatting 22 miljoen Europese bedrijven. Maar de Franse EU-hoofdonderhandelaar van de Brexit-onderhandelingen, Michel Barnier, heeft van bij het begin laten verstaan dat deze paspoortrechten worden ingetrokken als de UK de EU verlaat.

Onduidelijkheid voor financiële dienstverleners

Voor de financiële sector is dit een uitdagend vooruitzicht. Het is nog onduidelijk of verzekeraars hun bestaande cross-border activiteiten na de Brexit kunnen blijven uitvoeren.

Verzekeraars worden bovendien niet alleen verhinderd bij het schrijven van nieuwe grensoverschrijdende verzekeringen, maar kunnen ook verhinderd worden om hun contractuele verplichtingen na de Brexit na te komen.

De Brexit betekent niet dat elke verzekeringspolis wordt beïnvloed. Zo hebben sommige verzekeraars al een dochterentiteit in zowel de UK als in de EU. De polissen die onderschreven werden bij deze verzekeraars zullen hoogstwaarschijnlijk niet geïmpacteerd worden door de Brexit.

Voor de verzekeringen die onderschreven zijn door een verzekeraar die geen gelieerde entiteit heeft om zaken te doen in een land waar het risico zich bevindt, is het afwachten. De specifieke regels die door elk van de afzonderlijke landen worden aangenomen zullen de doorslag geven.

Het Brexit-effect op uw verzekeringspolissen

Alle verzekeringstakken die op internationale basis onderschreven kunnen worden (burgerlijke aansprakelijkheid, brand/bedrijfsschade, financial lines -o.a. cyber, bestuurdersaansprakelijkheid -, transport, travel, etc…) kunnen geïmpacteerd worden door de Brexit.

Om de effecten van de Brexit op uw verzekeringspolissen zo helder mogelijk te maken, bieden onderstaande overzichten raad.

We maken een onderscheid tussen een harde of een zachte Brexit. Met een ‘harde Brexit’ bedoelen we dat er geen handelsovereenkomsten meer zijn tussen de EU en de UK. Een ‘zachte Brexit’ betekent dat er geen vrijheid van dienstverlening meer is tussen de UK en de EU, maar wel handelsakkoorden die plaatsing van contracten over de grenzen heen mogelijk maken.

Het is momenteel koffiedik kijken welke vorm de Brexit daadwerkelijk zal aannemen. Er kunnen dus hybride modellen van onderstaande scenario’s ontstaan.

Welke standpunten nemen verzekeraars in?

Ondanks dat de onderhandelingen omtrent de Brexit nog volop aan de gang zijn, nemen sommige verzekeraars al voorlopige standpunten in, zoals onder andere:

  • FM Global, RSA: zij kondigden onlangs aan dat de huidige dekkingen in Vrijheid van Dienstverlening (bijvoorbeeld een dekking cross-border zonder lokale polis) vervangen moeten worden door lokale polissen.
  • Zurich: wijzigt momenteel niets aan de bestaande contracten tot concreet geweten is hoe de Brexit evolueert.

Wij staan voor u klaar!

De verzekeringssector wacht met spanning af wat de precieze impact zal zijn van de Brexit. Maar zoals in de vorige alinea al aangegeven, werken de verzekeraars hard om zich voor te bereiden en de nodige aanpassingen door te voeren.

Vanbreda Risk & Benefits volgt de politieke situatie alsook de evoluerende posities van verzekeraars op de voet. We zorgen ervoor dat uw verzekeringspolissen goed worden geborgd en dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de gevolgen van de Brexit op uw internationale programma’s.

Welke vorm de Brexit ook aanneemt, wij garanderen continuïteit van dienstverlening. We kunnen hiervoor ook beroep doen op ons internationaal partnership met Lockton Global.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u daarvoor terecht bij onze experts Dominique De Clercq (dominique.declercq@vanbreda.be) of Ingrid Ceyssens (ingrid.ceyssens@vanbreda.be).

Dominique De Clercq
Ingrid Ceyssens