Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: contaminatie (4/4)

Terwijl vroeger de meeste bedrijfsrisico’s binnen een bedrijf ontstonden, komen 90% van deze risico’s vandaag van buiten de onderneming. Dat geldt ook voor voedingsbedrijven. Een verzekering uitgewerkt op maat van uw bedrijfsrisico’s in combinatie met een Business Continuity Plan (BCP) zorgen voor financiële bescherming. Maar wat zijn nu de meest waarschijnlijke risico’s bij voedingsbedrijven?

Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: contaminatie (4/4)

Deze maand belichten we elke week één risico dat een grote impact kan hebben op uw bedrijfswerking. Na brand, cybercrime en klimaatverandering ronden we onze reeks over continuïteitsrisico’s in de voedingssector af met contaminatie. Hoe beschermt u uw voedingsbedrijf tegen de impact van een contaminatieschade?

Welke risico’s zijn verbonden aan contaminatie in de voedingssector?

U heeft het vast al eens gehoord in de media: een bepaalde lot gehakt wordt uit de rekken van de supermarkt gehaald en de bevolking wordt opgeroepen om het reeds gekochte vlees terug te brengen. Het gehakt is besmet door bijvoorbeeld een salmonellabacterie. De contaminatie werd pas ontdekt nadat het vlees reeds in de supermarkten was terechtgekomen.

Gecontamineerde of besmette voeding is de grootste nachtmerrie van elk voedingsbedrijf. Het risico op contaminatie leeft in de eerste plaats bij voedselproducenten, maar ook bij voedselverwerkende bedrijven en distributeurs. De verantwoordelijkheid die bij deze gebeurtenis op de schouders van uw bedrijf terechtkomt, is niet min.

Een gecontamineerd product dat op de markt komt, kan in eerste instantie een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Er is daarnaast een hoge kost verbonden aan een contaminatieschade. De contaminatie vaststellen, alle afgeleverde producten opsporen en terugroepen, de schade die reeds gebruikte producten hebben toegebracht in kaart brengen, de reputatie van het bedrijf beschermen door gepaste communicatie, enzovoort… Bovendien loopt het voedingsbedrijf door deze situatie ook veel nieuwe inkomsten mis, omdat de productie tijdelijk wordt stilgelegd of huidige afnemers afhaken. Een voedingsbedrijf moet sterk in zijn schoenen staan om het hoofd te bieden aan de lawine aan uitdagingen die een contaminatieschade veroorzaakt.

Wat als daarnaast blijkt dat de contaminatie geen ongeluk was? Er zijn gevallen bekend waarbij criminelen dreigen om het voedsel van een voedingsbedrijf te vergiftigen tenzij er losgeld wordt betaald.

Hoe dijkt uw bedrijf het risico op contaminatie in?

Contaminatie hangt samen met hygiëne en veiligheid. Hoewel elk voedingsbedrijf streeft naar een nultolerantie op vlak van contaminatie is dit risico nooit volledig uit te sluiten. Hoe gaat u tewerk om de hygiëne- en veiligheidsrestricties in uw bedrijf (zo hoog mogelijk) te stellen? We raden u aan om deze zaken te integreren in uw Business Continuity Plan (BCP):

  • Een goede kwaliteitscontrole inbouwen is vanzelfsprekend primordiaal. Preventieve maatregelen zoals metaaldetectie en scanning mogen niet ontbreken in uw beleid.
  • Wij raden ook aan op regelmatige tijdstippen een table top recall-oefening te organiseren om na te gaan of alle noodprocedures correct functioneren.
  • Een woordvoerder aanduiden die de contacten met de buitenwereld verzorgt, is tot slot een absolute must. We benadrukken het belang van mediatraining voor deze persoon. Wanneer uw bedrijf wordt geconfronteerd met een contaminatieschade en de journalisten voor uw deur staan, is het van groot belang dat uw woordvoerder duidelijk, helder en gepast communiceert over de schade en de consequenties. Uw communicatieaanpak is bepalend voor de reputatie van uw bedrijf.

Welke verzekeringsoplossing ondersteunt uw voedingsbedrijf bij een contaminatie?

Een recall- en contaminatieverzekering biedt een financieel vangnet om uw bedrijfswerking zoveel mogelijk te vrijwaren in geval van een contaminatieschade. Deze gespecialiseerde verzekering vormt een essentieel onderdeel van het verzekeringspakket van elk voedingsbedrijf, gezien de verregaande financiële gevolgen die een contaminatie kan hebben.

In deze polis worden enerzijds alle kosten vergoed die nodig zijn om de gecontamineerde producten uit de markt te halen (= recall). Anderzijds worden ook alle eigen kosten vergoed: de kostprijs van de gecontamineerde producten, de vernietigingskosten van de gecontamineerde producten, de decontaminatiekosten, het winstverlies door de verloren omzet, enzovoort. Bij een grote voedingscrisis vormt de recall- en contaminatiepolis dé levensverzekering van een voedingsbedrijf.

Gerrit Mets

Wij zijn er voor u.

Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in een verzekeringsoplossing op maat van uw bedrijf? Of ontvangt u graag gratis onze whitepaper over het BCP? Contacteer ons op 03 217 56 99 of via recall@vanbreda.be.