Contaminatieverzekering: recall-kosten niet gedekt in een standaard aansprakelijkheidspolis

De Fipronil-crisis toont aan hoe kwetsbaar onze voedselketen is. Een vervuiling in één bedrijf kan een sneeuwbaleffect veroorzaken waardoor een hele sector financieel getroffen wordt. In zo’n geval kan de recall- en contaminatieverzekering de betrokken bedrijven door die moeilijke en vaak dure periode helpen.

Contaminatieverzekering: recall-kosten niet gedekt in een standaard aansprakelijkheidspolis

Sinds de Dioxinecrisis, waarbij in 1999 de giftige stof dioxine via veevoeder in onze voedselketen terechtkwam, kent de contaminatieverzekering in België een opmars. Onder meer grote voedingsbedrijven, maar ook bedrijven uit de distributie-, de farmaceutische en de productie- en verpakkingssector beseffen dat een recall- of terugroepingsactie tot een financiële kater kan leiden.

Hiaat in aansprakelijkheidsverzekering

De contaminatieverzekering vult een belangrijk hiaat op in de klassieke aansprakelijkheidspolis. Die laatste dekt alleen lichamelijke en materiële schade bij derden.

Wanneer u bijvoorbeeld ziek wordt na het eten van een giftig ei, dan zal het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is via zijn aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van die vergiftiging (ziekenhuiskosten, juridische kosten, …) kunnen vergoeden.

Wanneer een bedrijf echter een grootschalige vervuiling veroorzaakt waardoor de volksgezondheid in gevaar komt of het productie- en distributieproces van andere bedrijven getroffen wordt, zal de klassieke aansprakelijkheidspolis geen soelaas bieden. Voor het terugroepen en vernietigen van de besmette producten of het opvangen van de eigen bedrijfsschade kan het wel beroep doen op de contaminatieverzekering.

Contaminatieverzekering dekt meer dan recall-kosten

In tegenstelling tot de klassieke aansprakelijkheidsverzekering, is bij de recall- en contaminatieverzekering de foutaansprakelijkheid (fout, schade en oorzakelijk verband) niet van toepassing om dekking te verkrijgen. Het overschrijden van een volksgezondheidsnorm is een voldoende trigger om van de terugroepingsverzekering gebruik te maken.

Een contaminatieverzekering neemt alle kosten voor een recall-actie op zich, maar ze gaat veel verder dan dat. Ook volgende kosten worden in deze polis gedekt:

  • vernietigings- en vervangingskosten (kosten om teruggeroepen producten te vervangen met gelijkwaardige producten);
  • herverdelingskosten;
  • bedrijfsschade (verlies van brutowinst);
  • rehabilitatiekosten (kosten gemaakt voor het herstellen van uw imago bij de consument en uw leveranciers, bv. marketingcampagnes);
  • afpersingskosten (losgeld);
  • erelonen van consultants en experts.

Wij zijn er voor u.

Is een contaminatieverzekering ook cruciaal voor uw bedrijf? Dan staan onze specialisten u graag te woord. U kunt hen bereiken via recall@vanbreda.be of + 32 3 217 56 99.