Coronavirus: reisbijstandsverzekering biedt ondersteuning

Heeft uw bedrijf zakenreizen gepland voor medewerkers naar landen waar het coronavirus is uitgebroken? Of heeft u expats die in die regio's gevestigd zijn? Dan baart het coronavirus u als werkgever waarschijnlijk ook zorgen. Wat is de impact van het coronavirus op het reisbijstandscontract van uw medewerkers? En hoe bewaakt u als werkgever mee hun veiligheid en welzijn?

Coronavirus: reisbijstandsverzekering biedt ondersteuning

Heeft uw bedrijf een reisbijstandsverzekering voor medewerkers die in opdracht van uw bedrijf naar het buitenland reizen? Heeft u ook voor uw expats in het buitenland een aangepaste dekking? We kunnen het belang van een goede verzekering niet voldoende benadrukken, zeker niet in tijden van een uitbraak van een ernstig virus zoals het coronavirus.

Het coronavirus vs. de reisbijstandsverzekering

Wat zijn de mogelijke consequenties van een epidemie als het coronavirus op de dekking in de reisbijstandsverzekering? We belichten zowel de medische kosten die verbonden zijn aan een besmetting met het virus als de meer praktische informatie rond een repatriëring of annulatie van een reeds geboekte reis.

Dekking medische kosten

Ziektes of aandoeningen veroorzaakt door een virus zijn in het algemeen gedekt in een polis reisbijstand. De dekking is weliswaar vaak beperkt tot de medische kosten die gemaakt zijn in het buitenland en de repatriëring naar het thuisland.

Raakt één van uw medewerkers besmet met het coronavirus en heeft deze persoon nood aan nabehandelingskosten eens hij/zij zich opnieuw in het thuisland bevindt? Of moet hij/zij zoals in dit geval na terugkeer nog minstens twee weken in quarantaine blijven? Weet dat medische kosten voor nabehandeling in het thuisland niet altijd zijn opgenomen in een reisbijstandsverzekering. Indien er wel een dekking voor is, is die meestal beperkt in omvang.

Een reisbijstandsverzekeraar biedt soms ook een tussenkomst bij overlijden of blijvende invaliditeit van een slachtoffer. Maar in het geval van een overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van het coronavirus zal de verzekering niet tussenkomen omdat de uitkering van de verzekerde kapitalen enkel geldt na ongeval en niet na ziekte.

Annulatie van een reis

Annulering van een reeds geboekte reis naar een land met verhoogd risico op besmetting met het coronavirus is bij sommige reisbijstandsverzekeraars voorzien, maar enkel indien de annulatie buiten de controle en de wil van de verzekeringsnemer of verzekerde om gebeurt. Bijvoorbeeld bij annulatie van vluchten door de luchtvaartmaatschappij of bij een volledig verbod om te reizen naar een bepaalde bestemming.

Gezien de omvang van dit virus worden vluchten naar China nu al door een aantal luchtvaartmaatschappijen stopgezet. Bij sommige verzekeraars kunnen tickets die reeds gereserveerd waren, in geval van annulatie door de luchtvaartmaatschappij, worden gerecupereerd. We raden aan dat u zich wendt tot de bijstandscentrale van uw verzekeraar voor concrete informatie.

Repatriëringen

Sommige landen zijn volop bezig met de organisatie van repatriëringen vanuit Wuhan in China en omstreken. Ook België heeft intussen enkele landgenoten en Chinese familieleden gerepatrieerd naar ons land. Of verzekeraars dit zullen vergoeden is momenteel nog onduidelijk. De reden: in normale omstandigheden bepaalt de bijstandscentrale gelinkt aan de verzekering in overleg met het slachtoffer of, wanneer en hoe hij/zij gerepatrieerd zal worden naar het thuisland. Bij een wereldwijde crisissituatie is het de overheid die de knoop doorhakt en de repatriëring organiseert. Beslist u bovendien zelf om uw medewerkers uit voorzorg vroegtijdig terug te halen? Dan komt uw verzekering normaal gezien niet tussen in de gemaakte kosten.

Preventieve maatregelen door werkgever

Welke preventieve maatregelen kan u als bedrijf nemen om medewerkers te beschermen? Als werkgever heeft u een zorgplicht ten opzichte van uw medewerkers, ongeacht of zij zich voor uw bedrijf in België of in het buitenland bevinden. We geven graag enkele tips om uw medewerkers zo goed mogelijk bij te staan in onzekere situaties tijdens hun zakenreis of verblijf in het buitenland.

Professionele bijstand

Een degelijke reisverzekering afsluiten voor uw medewerkers is een goed begin. Deze verzekering biedt hen financiële bescherming en professionele bijstand in geval van een onvoorziene omstandigheid in het buitenland. Het is aangewezen om uw medewerkers ook voorafgaand aan de buitenlandse ervaring te ondersteunen of zelfs bij de re-integratie na terugkomst. Sommige reisverzekeraars stellen hiervoor begeleiding en online tools ter beschikking, vaak via een gespecialiseerde partner. Bijvoorbeeld een online opleiding over de risico’s verbonden aan een bepaalde bestemming, gaande van politieke onrust tot vaak voorkomende ziektes.

Interessant voor de reizigers die te maken kunnen hebben met het coronavirus is bijvoorbeeld kennis verwerven omtrent de symptomen van zo’n besmetting, belangrijke do’s & don’ts op vlak van hygiëne bij sociaal contact, accuraat reisadvies enzovoort. Maar ook regelmatige updates over het bedrijfsbeleid zijn belangrijk (bijvoorbeeld een reisverbod naar een bepaalde regio of een noodzakelijke vaccinatie). Voor vragen en bezorgdheden omtrent hun welzijn en veiligheid kunnen uw medewerkers 24/7 terecht bij de bijstandscentrale van de verzekeraar.

Wat met expats?

Wat als uw bedrijf expats heeft in een land dat plots wordt uitgeroepen tot risicogebied zoals vandaag het geval is in China? Voor expats die reizen ondernemen vanuit hun land van expatriëring naar een risicogebied (of vanuit dat risicogebied naar een ander land) gelden dezelfde regels voor de dekking reisbijstand. Niet-noodzakelijke reizen naar een risicogebied worden op dat ogenblik doorgaans afgeraden. We adviseren bedrijven met expats gevestigd in een risicogebied om in contact te treden met de bijstandscentrale van de reis- en/of expatverzekering of de bevoegde overheidsinstanties. Zij zijn best geplaatst om de situatie ter plaatse te beoordelen en al dan niet te beslissen om over te gaan tot evacuatie. Ook hier is het, omwille van de atypische omstandigheden in geval van wereldwijde crisissituatie, momenteel onduidelijk of de verzekeraars dit gaan vergoeden.

Geert De Krem

Wij zijn er voor u.

We volgen de evolutie op verzekeringsvlak op en informeren u bij nieuwe evoluties die impact hebben op de verzekeringsdekking. Heeft u vragen over de verzekeringsdekking die u heeft afgesloten voor uw medewerkers die zich in het buitenland bevinden? Dan kan u terecht bij de bijstandscentrale van uw verzekeraar (telefoonnummer vermeld op uw reisbijstandskaartje) of bij onze collega Geert De Krem op mobility@vanbreda.be.