COVID-19: bescherm uw medewerkers optimaal

Hoe groot de aandacht voor omzet of winst ook is, voor heel veel bedrijven primeert in de coronacrisis vooral de gezondheid van hun werknemers. Goed zorgen voor uw menselijk kapitaal gaat echter verder dan het nemen van alle sanitaire voorzorgsmaatregelen. Welke andere risico’s verdienen extra aandacht?

COVID-19: bescherm uw medewerkers optimaal

Besmet raken met COVID-19, maar ook een ongeval tijdens het thuiswerken of financieel verlies door tijdelijke werkloosheid, … Uw medewerkers blijven tijdens de coronacrisis jammer genoeg niet gespaard van risico’s. Net op een moment dat veel bedrijven het heel belangrijk vinden om hun werknemers centraal te zetten, stijgen de risico’s navenant. Die impact op uw personeel is een extra uitdaging voor zowel de HR-manager als de risk- en insurance manager. Die uitdaging bestaat enerzijds uit het inschatten van de ernst en de frequentie van ziektes, ongevallen of helaas ook overlijdens door corona. Anderzijds steken praktische vraagstukken de kop op. Welke afspraken maakt uw onderneming over thuiswerken? Hoe verlopen zakenreizen nu precies? Enzovoort.

Employee Risk Management

Als onderneming wilt u het welzijn van uw medewerkers op de eerste plaats zetten. Een goed uitgewerkt ‘Employee Risk Management’ vormt daarvoor een uitstekende troef. Niet alleen in tijden van corona overigens, want ook in de ‘war for talent’ is een goed risk management voor werknemers een pluspunt. Een degelijk overkoepelend risk management maakt vandaag deel uit van uw zogenaamde ‘zorgplicht’ als werkgever. Deze ‘Duty of Care’ geldt niet langer alleen op de werkplaats en tijdens de werkuren maar ook ver daarbuiten.

Duty of Care in coronatijden

In een maatschappij waarin de grenzen tussen werk- en privéleven steeds meer vervagen, zien we dat medewerkers bereid zijn om ‘the extra mile’ te gaan voor hun werkgever. Ze verwachten op hun beurt dat hun werkgever zoals een goede huisvader handelt en hen financieel beschermt tegen onverwachte gebeurtenissen. Ziekte, ongeval, of zoals nu een pandemie die onze samenleving grondig door elkaar schudt. Via het aanbieden van de juiste personenverzekeringen én door ervoor te zorgen dat er geen hiaten of overlappingen zijn tussen deze verzekeringsoplossingen, bent u als werkgever zeker dat u uw zorgplicht ten opzichte van uw medewerkers goed vervult.

Werknemers eerst

De concrete invulling van uw ‘Duty of Care’ gaat hand in hand met een evenwichtig HR-beleid. Naast zorgen voor medewerkers is het belangrijk om ook het algemeen welzijn en het gevoel van samenhorigheid nader te bekijken. Het zijn elementen die net zo goed hun plaats hebben in een geoptimaliseerde risk management-aanpak. Samen met het aanpassen van uw dekkingen voor bijvoorbeeld arbeidsongevallen, business travel of loonverlies toont u op die manier in deze uitdagende tijden hoe belangrijk uw medewerkers zijn voor het optimaal presteren van uw bedrijven.

Wim Lanclus

Wij zijn er voor u.

Wilt u meer te weten komen over de impact van COVID-19 op het risicoprofiel van uw bedrijf? Lees hier onze leidraad voor een aangepast risk management en de bijhorende verzekeringsoplossingen