COVID-19: hoe beheerst u de risico’s van innovatie?

Door de uitbraak van het coronavirus beslissen heel wat bedrijven om een tandje bij te steken en te investeren in digitale of andere innovaties. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten kan echter ook nieuwe risico’s met zich meebrengen. Hoe integreert u die het best in uw risk management?

COVID-19: hoe beheerst u de risico’s van innovatie?

In tijden van onzekerheid verandert het gedrag van de consument ingrijpend. Dat zet bedrijven aan om op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende noden bij hun doelgroepen. Het kan gaan om investeringen in nieuwe producten of diensten, maar de innovatie kan zich ook uiten door het gebruik van technologie te verbeteren. E-commerce bijvoorbeeld heeft tijdens de coronacrisis een nog grotere vlucht genomen. Deze innovaties gaan vaak gepaard met nieuwe risico’s. Denk aan het moeilijk vinden van geschikte profielen om de innovatie te begeleiden, maar ook aan fraude (patentfraude, cybercriminaliteit, …) of aan een toegenomen afhankelijkheid van het IT-systeem.

Innoveren zonder zorgen

De risico’s hoeven echter geen rem op de innovatiedrang te zetten. Wanneer uw onderneming nieuwe activiteiten ontwikkelt, is het belangrijk om een goede inschatting te maken van het gewijzigd risicoprofiel. Welke risico’s veranderen voor de drie grote risicodomeinen: uw patrimonium, uw aansprakelijkheid en uw personeel? Kijken we bijvoorbeeld naar de risico’s verbonden aan technologische innovatie, dan is niet meer actief kunnen zijn als bedrijf (de zogenaamde business interruption of failure to supply) het grootste IT-technologisch bedrijfsrisico. Het risk management moet zich dus voornamelijk op dit domein focussen. Bekijk daarnaast ook in welke mate de risico’s in de supply chain toenemen, of zich wijzigingen voordoen qua leveringsvoorwaarden of productaansprakelijkheden, maar net zo goed of telewerk bepaalde extra risico’s met zich meebrengt.

Wat met de ‘intangible assets’?

Bij het inschatten van de totale risicokosten verdienen ook de zogenaamde intangible assets speciale aandacht. Het gaat om immateriële activa zoals copyrights, octrooien franchises of merknamen.  Door de toename van digitale businessactiviteiten tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat risk managers deze ook opnemen in hun risicomodellen. Laat de intangible assets geen blinde vlek worden binnen het risicobeheer. Als risk manager vindt u vandaag op de markt bijvoorbeeld verzekeringsoplossingen die te maken hebben met reputatie of intellectuele eigendom.

Bestaande strategie bijsturen

Heeft u er zicht op hoe innovatie en het grijpen van nieuwe opportuniteiten de risico’s voor uw patrimonium, aansprakelijkheid en personeel doet evolueren? Dan kan u vanuit de aangepaste totale risicokost de bestaande verzekeringsaanpak en -strategie bijsturen. Zowel bij het creëren van nieuwe opportuniteiten, als bij de evolutie naar een technologiebedrijf is het in eerste instantie belangrijk om de bestaande verzekeringen onder de loep te nemen. Daarna kan u inschatten in welke mate extra dekkingen voor bijvoorbeeld intellectueel eigendom, krediet- of cyberrisico’s uw onderneming sterker kunnen maken voor de strategische groeiplannen die u wilt realiseren

Wim Lanclus

Wij zijn er voor u.

Wilt u meer te weten komen over de impact van COVID-19 op het risicoprofiel van uw bedrijf? Lees hier onze leidraad voor een aangepast risk management en de bijhorende verzekeringsoplossingen.