Cyberrisico’s: welke waarborgen bieden klassieke verzekeringen (niet)?

Het risico op een cyberaanval neemt toe: in 2015 werden bij CERT (het federale Cyber Emergency Team) elke dag gemiddeld 35 incidenten geregistreerd, terwijl er dat in 2010 ‘slechts’ 6 waren. Deze evolutie houdt ernstige gevaren in voor bedrijven, zeker omdat zij via de klassieke polissen onvoldoende verzekerd zijn. Hieronder lijsten we voor u op welke waarborgen u hebt via uw brand-, aansprakelijkheids- of fraudeverzekering. Via de juiste cyberpolis vermijdt u echter hiaten of dubbele dekkingen.

Cyberrisico’s: welke waarborgen bieden klassieke verzekeringen (niet)?

Brandverzekering

Brandverzekeringen in de zakelijke markt dekken enkel eigen schade. Ze bieden ofwel een allrisk-dekking, ofwel een dekking waarbij enkel specifieke schadeoorzaken verzekerd zijn. In beide gevallen is de overlapping met cyberverzekeringen doorgaans klein.

Bij een allrisk-dekking is in principe alle materiële schade gedekt. Als een cyberincident dus ook materiële schade tot gevolg heeft, dan kan die materiële schade gedekt worden door de brandverzekering. Denk bijvoorbeeld aan de crimineel die via een computerverbinding een belangrijke productiemachine hackt die daardoor blokkeert. Schade aan data beschouwen verzekeraars echter zelden als materiële schade. Vooral voor die schade is een cyberverzekering belangrijk. Bij een verzekering die enkel specifieke schadeoorzaken dekt, wordt cyberschade zelden mee verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Uitbatings-, product- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vertrekken vanuit het ‘fout’-principe. Cyberpolissen daarentegen verlenen dekking zonder fout. Uitbatings- en productaansprakelijkheidsverzekeringen verlenen vaak geen of zeer beperkte dekking voor zuiver financieel verlies. De cyberpolis richt zich voornamelijk op zuiver financieel verlies.

Fraudeverzekering

Een fraudeverzekering verzekert de directe financiële gevolgen (eigen schade) van frauduleus handelen door werknemers en welomschreven soorten van frauduleus handelen door derden (o.a. afpersing, vervalsing van geld of documenten en computerfraude). De waarborg cyberdiefstal in de cyberpolis overlapt met de fraudeverzekering. Vandaar dat sommige cyberverzekeraars de waarborg cyberdiefstal niet aanbieden. Anderen bieden die dekking wel aan, maar met sublimieten en optioneel voor het geval de verzekerde geen afzonderlijke fraudeverzekering heeft afgesloten. De waarborg cyberafpersing binnen de cyberpolis heeft wel zin, ook al beschikt de verzekerde over een fraudeverzekering.

Cyberpolis: antwoord op complexe problematiek

Vanbreda Risk & Benefits werkt samen met gespecialiseerde Belgische en internationale verzekeraars om cyberpolissen op maat te schrijven. De cyberpolissen richten zich op bescherming tegen de financiële gevolgen van het verlies van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van data, zowel data van derden (onder bewaring van de verzekerde) als data die eigendom zijn van de verzekerde vennootschap zelf (die al dan niet bij derden bewaard of verwerkt worden).

Via onze website vindt u meer informatie over cyberpolissen.

Wij zijn er voor u.