Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): praktische tips voor het raadplegen van de Wijninckx-bijdrage 2018

Vorig jaar in november berichtten we over de Databank Aanvullende Pensioenen - kortweg DB2P - die tegen eind september de werkgevers en rechtspersonen op de hoogte moest brengen van de verplichtingen in het kader van de Wijninckx-bijdrage. De gegevens voor de berekening en de betaling van die bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor het jaar 2018 zijn intussen opgeladen in de databank. Hoe vindt u als werkgever of vennootschap die gegevens terug? We geven u enkele praktische tips.

Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): praktische tips voor het raadplegen van de Wijninckx-bijdrage 2018

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage werd vanaf dit bijdragejaar (2018) verhoogd van 1,5% naar 3% en is verschuldigd voor de aanvullende pensioenen waarvan de (externe) opbouw voor een werknemer of zelfstandige in 2017 het bedrag van 32.472 EUR overschreed.

De Wijninckxbijdrage – ook “bijzondere bijdrage 3%” genaamd – voor het bijdragejaar 2018 werd intussen opgeladen in de databank DB2P, op basis van de gegevens van 2017. Als er in DB2P nog verwezen wordt naar de “bijzondere bijdrage 1,5%”, dan moet dat vanaf dit jaar gelezen worden als de “bijzondere bijdrage 3%”.

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.