Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): praktische tips voor het raadplegen van de Wijninckx-bijdrage 2015

Ook in 2015 is er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5% verschuldigd voor de aanvullende pensioenen waarvan de (externe) opbouw voor een werknemer of zelfstandige in 2014 het bedrag van 31.212 EUR overschreed. De gegevens voor de berekening en de betaling van die Wijninckx-bijdrage voor het jaar 2015 zijn intussen opgeladen in de databank. Hoe vindt u als werkgever of vennootschap die gegevens terug? We geven u enkele praktische tips.

Ook in 2015 is er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5% verschuldigd voor sommige aanvullende pensioenen.

Hoe vindt u de Wijninckx-bijdrage terug als werkgever (voor regelingen loontrekkenden) en hoe/wanneer dient u die te betalen?

  • Ga naar het beveiligde onlineportaal van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) en klik op de toepassing “Onderneming”.
  • U vindt de pagina die verwijst naar DB2P in de lijst “Arbeidsrelaties”, rubriek “DB2P voor werkgevers en vennootschappen”. Op de onthaalpagina van DB2P kunt u zich aanmelden op de toepassing via de link aan de rechterkant van het scherm “Beheer aanvullende pensioentoezeggingen”. Inloggen voor DB2P is enkel mogelijk via eID-lezer*.
  • Kies als werkgever (voor informatie rond uw werknemers) voor het raadplegen van de informatie “Werknemers”.
  • Ga naar “Bijdragen” en klik op “Bijzondere bijdrage 1,5%”.
  • Onder het luik “Overzicht” vindt u in “Bijdragejaar 2015” bij “Berekende bijdrage” het bedrag aan verschuldigde RSZ. Het totale bedrag waarop deze 1,5% bijzondere bijdrage verschuldigd is, vindt u onder “Berekeningsbasis”. U voldoet deze “bijzondere bijdrage van 1,5% voor het bijdragejaar 2015” via uw RSZ-kwartaalaangifte (via werknemerskengetal 867) van het vierde kwartaal van 2015, dus uiterlijk op 31 januari 2016. Werkt u via een sociaal secretariaat? Neem dan met hen contact op. Mogelijk nemen zij die verplichting van u over.

Hoe vindt u de Wijninckx-bijdrage terug als vennootschap (voor regelingen zelfstandigen) en hoe/wanneer dient u die te betalen?

  • Ga naar het beveiligde online portaal van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) en klik op de toepassing “Onderneming”.
  • U vindt de pagina die refereert aan DB2P in de lijst “Arbeidsrelaties”, rubriek “DB2P voor werkgevers en vennootschappen”. Op de onthaalpagina van DB2P kunt u zich aanmelden op de toepassing via de link aan de rechterkant van het scherm “Beheer aanvullende pensioentoezeggingen”. Inloggen voor DB2P is enkel mogelijk via eID-lezer*.
  • Kies als vennootschap (voor informatie rond zelfstandigen) voor het raadplegen van de informatie “Zelfstandige bedrijfsleiders”.
  • Ga naar “Bijdragen” en klik op “Bijzondere bijdrage 1,5%”.
  • Onder het luik “Overzicht” vindt u in “Bijdragejaar 2015” bij “Berekende bijdrage” het bedrag aan verschuldigde RSVZ. Het totale bedrag waarop deze 1,5% bijzondere bijdrage verschuldigd is, vindt u onder “Berekeningsbasis”. U voldoet deze “bijzondere bijdrage van 1,5% voor het bijdragejaar 2015” via de RSVZ tegen uiterlijk 31 december 2015 (door storting op RSVZ-bankrekeningnummer BE06 6790 0247 5722 met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt in de databank DB2P).

Het is mogelijk dat de Wijninckx-bijdrage 2015 nog wijzigt. Wij adviseren u om midden december het definitieve bedrag op te zoeken in de databank en te betalen volgens de procedure.

Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald wordt, zal een verhoging toegepast worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend op de uiterste betalingsdatum.

Mogelijk was uw verzekeraar niet in het bezit van alle (juiste?) rijksregisternummers (afgekort INSZ-nummers) van uw aangeslotenen. Die ontbrekende of foutieve INSZ-nummers werden apart doorgegeven aan de databank DB2P. U vindt ze terug in de rubriek “Bijzondere bijdrage 1,5%: niet-geïdentificeerde aangeslotenen”.

Kijk die rubriek grondig na! Als er aangeslotenen van uw bedrijf of vennootschap in de lijst voorkomen, bezorg uw vaste cliëntbeheerder Employee Benefits bij Vanbreda dan de juiste rijksregisternummers van de betreffende personen. Wij bezorgen de informatie dan aan de verzekeraar, zodat die zijn gegevens kan aanpassen en vanaf dat moment op een correcte wijze kan doorgeven aan DB2P.

Op de website www.db2p.be vindt u onder het luik “Werkgever en vennootschap” (onder de rubriek “Uw mogelijkheden & verplichtingen”) een zeer uitgebreide toelichting over de databank en de daarbijhorende verplichtingen. De infonota “inhoudelijke documentatie” geeft een goede beschrijving van die verplichtingen. De “gebruikershandleiding” is een handig hulpmiddel bij het gebruik van de databank.

Zoals afgesproken blijven wij u informeren over de databank DB2P, zodat u tijdig en zorgvuldig uw verplichtingen kunt nakomen. Als u onze richtlijnen nauwgezet opvolgt, vermijdt u dat de fiscale aftrekbaarheid van uw aanvullende pensioenregelingen in het gedrang komt.

* In principe heeft minstens één van uw medewerkers (per bedrijf / KBO-nummer) toegang tot deze databank. Met uw vragen hierover kunt u elke werkdag van 7 tot 20 uur terecht bij het contact center Eranova op het nummer 02 511 51 51.

Marc Van Den Brande

Wij zijn er voor u.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.