Drones brengen nieuwe risico's met zich mee

In België worden elke maand zo’n 2.000 drones verkocht. Deze onbemande luchtvaartuigen worden ook steeds vaker ingezet voor commerciële doeleinden. Het toenemende droneverkeer brengt echter nieuwe risico’s met zich mee. Hoe kunt u zich beschermen?

Drones brengen nieuwe risico’s met zich mee

De cijfers over de stijgende populariteit van drones zijn sprekend. In de Verenigde Staten worden vandaag naar schatting 600.000 drones ingeschakeld voor commerciële of professionele doeleinden. In Nederland zijn er dat 150.000 en ook in ons land wordt de drone steeds vaker ingezet door bedrijven.

Pizza aan boord

Vroeger werden drones voornamelijk gebruikt door defensie voor het uitvoeren van verkenningsvluchten, het maken van foto’s, de verkenning van vijandelijk gebied of zelfs het uitschakelen van vijandelijke doelwitten. Vandaag worden ze ook meer en meer gebruikt voor civiele doeleinden. Zo zet de politie drones in om bijvoorbeeld drugsplantages en vluchtauto’s op te sporen, een plaats delict of een verkeersongeval in kaart te brengen of om verdachte personen op te sporen.

Ook worden drones steeds vaker ingezet door hulpdiensten tijdens reddingsoperaties. Bij natuurrampen brengen ze snel een groot gebied in kaart en worden overlevenden sneller gevonden. In Nederland werkt men zelfs al met een ambulancedrone uitgerust met een defribilator. Wanneer het noodnummer gebeld wordt, kan op deze manier sneller dan ooit een defibrilator ter plaatse zijn.

Maar ook commerciële bedrijven zien dus steeds vaker de voordelen in van het gebruik van drones. Zo blijken deze bijzonder efficiënt voor het beheer en de controle van stocks, de bewaking van grote sites, de verificatie van elektrische bovenkabels en telecommunicatienetwerken, luchtcartografie en noem maar op. Sommige bedrijven gaan nog een stap verder en pakken uit met een stunt. Zo zette pizzaketen Domino’s de ‘domicopter’ in om pizza’s te leveren bij hun klanten en de organisator van een Zuid-Afrikaans muziekfestival zette drones in om blikjes bier bij de festivalgangers te krijgen.Via een mini-parachute werd het blikje gedropt bij de juiste bezoeker.

Meer drones, meer ongevallen

Het gebruik van drones leidt echter niet alleen tot meer mogelijkheden, het gaat ook onvermijdelijk gepaard met meer ongevallen. De risico’s die droneverkeer met zich meebrengen zijn aanzienlijk. Daarom heeft de Belgische wetgever het gebruik van onbemande luchtvaartuigen strikt gereglementeerd in een Koninklijk Besluit.

Het KB van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van drones in het Belgisch luchtruim trad in werking op 25 april 2016. Het maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën met elk hun eigen regels en verplichtingen. Afhankelijk van de categorie waarin de drone valt, gelden verschillende vereisten op het vlak van opleiding, certificaten, examens,… en verzekeringen.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de wetgeving op basis waarvan u gemakkelijk kunt nagaan in welke categorie een drone valt. Eens de categorie duidelijk is, kan de dronegebruiker bekijken aan welke vereisten hij of zij moet voldoen om het toestel in te zetten en te verzekeren.

tabel drones

De wetgever maakt een onderscheid tussen privégebruik en commercieel/professioneel gebruik van drones. Voor privégebruik (een drone < 1kg op privédomein) zal een BA-privé-leven volstaan. Het is raadzaam om uw polis na te kijken of dekking te laten bevestigen door uw makelaar of verzekeraar.

Voor drones klasse 1 A/B en 2, die vaak worden ingezet voor professionele doeleinden, wordt verwezen naar art. 7 van de Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (aviation). Deze verordening verplicht luchtvaartmaatschappijen hun aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers, vracht, post en derden te verzekeren. De minimum te verzekeren limiet is +/- 1.000.000 EUR, de verzekeringsvoorwaarden worden niet verder gespecifieerd.

Verzekeren van commerciële drones

Naast het wettelijke kader is het belangrijk om even stil te staan bij de risico’s van het vliegen met een drone voor commerciële doeleinden. We gaan ook dieper in op de verzekeringsmogelijkheden om u tegen deze risico’s te beschermen.

Schade aan derden

Uw drone kan neerstorten op een gebouw of erger nog: op voorbijgangers. In 2016 verloor men de controle over een drone die tegen hoge snelheid richting Frankrijk vloog. Straaljagers werden ingezet om het toestel te localiseren en te volgen. De drone stortte uiteindelijk neer in een veld en veroorzaakte verder geen schade. De eigenaar van de drone kreeg wel de rekening van de luchtmacht gepresenteerd.

Of het nu gaat om een eenvoudig toestel voor gebruik op de eigen terreinen of een complexer model dat in de publieke ruimte vliegt, u dient steeds uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid grondig na te kijken. Verzekeraars hanteren bijna altijd een algemene uitsluiting voor luchtvaartuigen. Dit wil zeggen dat uw verzekeraar niet automatisch dekking verleent voor drones.

Afhankelijk van de verzekeraar kan een dekking voor drones ingelast worden in de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Sommige verzekeraars kunnen dit niet. In die gevallen is een aparte polis voor de drone noodzakelijk.

We vestigen graag de aandacht op het feit dat de Belgische wetgever een verzekeringsplicht oplegt met een mininimum te verzekeren limiet. Om wettelijk in orde te zijn, volstaat het dus om een limiet van 1.000.000 EUR te verzekeren. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor de drone wordt ingezet, zal dit bedrag echter niet voldoende zijn. Het is belangrijk om zorgvuldig de verzekerde limieten te bepalen in functie van het reële risico. Hiervoor wordt best duidelijk in kaart gebracht wat u met de drone gaat doen en welke mogelijke schades het gebruik kan veroorzaken. Het spreekt voor zich dat een drone die boven landbouwgebied vliegt om foto’s te maken minder risicovol is dan een drone die wordt ingezet voor de inspectie van bijvoorbeeld een windmolenpark.

Tenslotte is het niet uit te sluiten dat door het gebruik van een drone een inbreuk wordt gepleegd op de privacy. De wet op de privacy is immers ook van toepassing op beelden en informatie die met drones verzameld worden. De bescherming die de polis aansprakelijkheid biedt op dit vlak, is vaak beperkt tot onbestaand. Mogelijke uitbreidingen moeten met de verzekeraar onderhandeld worden. De polis cyber biedt normaliter wel een antwoord op dit risico.

Casco

Een ander risico dat dronegebruikers lopen, heeft te maken met de drone zelf. Bij een crash kan de drone en apparatuur volledig verloren gaan. Zeker voor duurdere toestellen is het daarom raadzaam om ook een verzekering voor eigen schade te nemen. Gespecialiseerde verzekeraars bieden deze waarborg aan in combinatie met verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Advies op maat

Gebruikt u drones voor professionele of commerciële doeleinden? Dan adviseren wij u graag over hoe u zich kunt verzekeren tegen de risico’s die dit met zich meebrengt. Indien gewenst kunt u ook een offerte voor een verzekeringsplan op maat bekomen. Onze collega Koen Bauwens (koen.bauwens@vanbreda.be) helpt u graag verder.

Wij zijn er voor u.