Een recall- en contaminatieverzekering leidt uw voedingsbedrijf door een contaminatiecrisis

Steeds meer voedingsbedrijven sluiten naast een klassieke recall-verzekering een gespecialiseerde contaminatieverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële en andere schadelijke gevolgen die een contaminatie en/of een product recall met zich meebrengen. “Bij Vanbreda Risk & Benefits zagen we het voorbije jaar een stijging van 15% in het aantal polissen”, zegt Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda en expert in contaminatierisico’s. Een contaminatieschade kan uw bedrijf immers al gauw meer dan 250.000 euro kosten en uw reputatie ernstig schaden.

Een recall- en contaminatieverzekering leidt uw voedingsbedrijf door een contaminatiecrisis

Voedingsbedrijven nemen uitgebreide maatregelen om de kwaliteit en de veiligheid van hun producten te garanderen. Toch is geen enkel voedingsbedrijf 100% resistent tegen een contaminatiecrisis. Een machineonderdeel dat in een productiebatch valt, het slecht reinigen van een machine of een aanpassing in het productieproces waardoor er een contaminatie ontstaat: het kan elk voedingsbedrijf overkomen. Een recall- en contaminatieverzekering beschermt voedingsbedrijven tegen de hoogoplopende kosten die een contaminatiecrisis of een recall-actie met zich mee kunnen brengen. Een fout of onnauwkeurigheid bij werknemers, een fout bij een leverancier, …. een voedselcrisis is nooit veraf.

Aandeel recall- en contaminatieverzekeringen stijgt met 15%

Elk jaar neemt de vraag naar recall- en contaminatieverzekeringen bij Vanbreda Risk & Benefits toe. Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda en expert in contaminatierisico’s: “Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de toenemende afhankelijkheid van de instroom van grondstoffen via derde partijen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt kwaliteits- en veiligheidsnormen op waaraan voedingsproducten moeten voldoen. Wordt de kwaliteitsnorm van één van de grondstoffen overschreden? Dan kan dit leiden tot een volledige blokkering van de productielijn en het terugvorderen van producten die reeds verkocht werden in de supermarkt of eindconsumenten. Dit kan een enorme financiële impact hebben, maar ook de continuïteit van uw bedrijf kan daardoor in het gedrang komen.”

Sinds de coronacrisis is de stijging echter nog opvallender: het voorbije jaar werd dit type polis 15% meer afgesloten bij Vanbreda dan in 2019. “De pandemie heeft geen impact op de vraag naar grondstoffen of leveranciers in de voedingssector. Integendeel zelfs, de coronacrisis zet voedingsbedrijven er net toe aan om nieuwe leveranciers te benaderen. Dit leidt tot nieuwe risico’s, waartegen bedrijven zich willen beschermen.”

Bedrijven worden ook meer beducht voor reputatieschade die gepaard kan gaan met een voedselincident. “Negatieve berichtgeving over een product op social media bereikt duizenden potentiële consumenten in een recordtempo. Dit kan leiden tot een flinke deuk in het imago van een bedrijf. Het vertrouwen van de consument terugwinnen, is bovendien niet evident.”

Contaminatieschade reikt verder dan productaansprakelijkheid

Een contaminatieverzekering neemt de kosten op zich om de teruggeroepen producten uit de winkelrekken of bij consument weg te halen, ze te vernietigen en te vervangen door gelijkwaardige producten. Maar het houdt ook rekening met het brutowinstverlies van uw bedrijf, de kosten die gemaakt zijn voor het herstellen van het bedrijfsimago bij de consument en de verdelers van de producten, de kosten van analyses, de erelonen van experts, enzovoort. De dekking is eenvoudig: De polis komt tussen wanneer de contaminatie een gevaar betekent voor de volksgezondheid en/of er een blokkering is van overheidswege.

Frederik De Groote: “Het totale kostenplaatje van een contaminatie-incident kan al gauw boven de 250.000 euro uitkomen. Een klassieke polis voor productaansprakelijkheid schiet in dat opzicht tekort. Deze dekt overigens ook alleen schade aan derden die veroorzaakt is door het onderneming zelf. De eigen bedrijfsschade en de schade aan derden die niet rechtstreeks veroorzaakt is door het voedingsbedrijf, worden niet terugbetaald. Een recall- en contaminatieverzekering daarentegen is specifiek afgestemd op de risico’s én gevolgen waarmee voedingsbedrijven worden geconfronteerd bij een dergelijk incident en voorziet hiervoor dus wel dekking.”

Nood aan preventie en financieel vangnet

Voor de meeste ondernemingen in de voedingsindustrie maakt een recall- en contaminatieplan vandaag al standaard deel uit van de bedrijfsvoering. Als er een contaminatieschade plaatsvindt, kan u daardoor terugvallen op een duidelijke taakverdeling bij het terugroepen van de gecontamineerde goederen. Frederik De Groote: “Vele bedrijven nemen ook extra preventieve maatregelen om hun bedrijf resistenter te maken tegen een contaminatieschade. Zo voeren ze bijvoorbeeld de interne controles op van de inkomende grondstoffen en de afgewerkte producten. Als makelaar en risicoconsultant kunnen wij klanten hierin ook bijstaan. Via benchmarks en artificial intelligence gebaseerd op de schadedata van de vele voedingsbedrijven in onze portefeuille, kunnen we de risico’s in deze sector proactief detecteren en oplossingen aanreiken.”

Het risico op een contaminatieschade blijft echter bestaan. “Om te vermijden dat een bedrijf bij een contaminatiecrisis zelf volledig opdraait voor de financiële en andere schadelijke gevolgen, sluiten steeds meer bedrijven in de voedingsindustrie een recall- en contaminatieverzekering af. Wanneer een incident plaatsvindt, biedt deze polis de tools en resources om het incident aan te pakken en door te komen.”

Frederik De Groote

Meer informatie?

Ontvangt u graag ons advies? Of heeft u interesse in een recall- en contaminatiepolis op maat van uw bedrijf in de voedingsindustrie? Onze collega Frederik De Groote helpt u met plezier verder via frederik.degroote@vanbreda.be.