Is uw elektrische fiets wel een fiets?

Wist u dat Europa uw snelle elektrische fiets als een bromfiets beschouwt? En dat u dus best uw fiets inschrijft, voor een nummerplaat zorgt, een valhelm draagt én een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluit?

Is uw elektrische fiets wel een fiets?

Er bestaan twee soorten elektrische fietsen:

  • De gewone elektrische fiets (pedelec) heeft een elektrisch aangedreven trapondersteuning. De elektrische hulpmotor (met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25kW) wordt geactiveerd door te trappen. De aandrijfkracht vermindert geleidelijk en wordt onderbroken als de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt of als de bestuurder stopt met trappen. De Dienst Ingebruikstelling Voertuigen (DIV) beschouwt die elektrische fiets als een normale fiets. Een fietser die hiermee een ongeval veroorzaakt, kan een beroep doen op zijn familiale verzekering of BA Uitbating.
  • De snelle elektrische fiets (speed pedelec) is een elektrische fiets met trapondersteuning die blijft rijden wanneer de fietser een snelheid van 25 km/u bereikt. Zo kunt u tot 45 km/u of zelfs meer halen mét trapondersteuning. De speed pedelec beweegt zich niet voort als u niet mee trapt. Afhankelijk van de ontwikkelde snelheid behoort de speed pedelec volgens het technisch reglement van de DIV tot de categorie “bromfiets klasse B” of tot de categorie “motorfiets”.

Geen duidelijke reglementering

Momenteel is er geen duidelijke reglementering voor elektrische fietsen. Bovendien lopen de standpunten van de wetgever en de DIV uiteen.

Volgens de WAM-wetgeving (Wet betreffende de verplichte Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorvoertuigen) is een fiets met een hulpmotor die wordt onderbroken als er niet mee getrapt wordt (en die dus ook niet kan vertrekken zonder trappen) een rijwiel en geen motorrijtuig.

De DIV denkt hier anders over: voor het besturen van een speed pedelec geldt niet alleen de verplichte helmdracht en de minimumleeftijd van 16 jaar, maar ook de verplichting om over een rijbewijs AM (de voormalige categorie A3) te beschikken.

Die voertuigen moeten volgens de DIV ingeschreven worden. In de praktijk wordt er bij de verkoop dikwijls geen gelijkvormigheidsattest afgeleverd. Zonder dit attest kan de DIV de fiets niet inschrijven en is er bovendien geen verzekeraar die dit risico zal wensen te verzekeren.

Het is aan de wetgever om de definitie van de WAM-wetgeving aan te passen aan de Europese verordening. Zodra de “snelle elektrische fiets” onder de definitie van motorrijtuig valt, is er geen verwarring meer mogelijk.

Besluit

In de ideale wereld zou elke bestuurder van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) aan deze voorwaarden moeten voldoen:

  • minimum 16 jaar zijn;
  • aan de verkoper een gelijkvormigheidsattest vragen om de elektrische fiets te kunnen inschrijven bij de DIV;
  • voor een nummerplaat zorgen;
  • een valhelm kopen;
  • een extra waarborg BA Bromfiets of BA Motorfiets afsluiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw account manager.

Jan Lecat

Wij zijn er voor u.