Extreme weerfenomenen: nieuw risico voor bedrijven

De voorbije jaren werd ons land eerst getroffen door extreme neerslag en daarna door extreme droogte. De gevolgen van de klimaatverandering vormen een nieuw risico voor de Belgische bedrijven. Met de verzekering tegen weerseffecten biedt Vanbreda Risk & Benefits een structurele oplossing.

Extreme weerfenomenen: nieuw risico voor bedrijven

Onder impuls van de klimaatverandering zullen drogere zomers en andere extreme weerfenomenen zoals overstromingen of extreme regenval onvermijdelijk vaker voorkomen in Europa.

In België zijn de gevolgen daarvan al zichtbaar.  In de eerste helft van 2016 werd in ons land de hoogste neerslaghoeveelheid ooit gemeten, namelijk 648,2 mm of 60% meer dan het normale gemiddelde. En toen de overvloedige neerslag stopte, brak er een nieuwe uitzonderlijke periode aan. Sinds de zomer van 2016 waren alle maanden droger dan normaal, met uitzondering van november. Door een zeer droge maand april, gevolgd door een droge mei en juni, is de situatie acuut geworden.

Niet alleen landbouwers getroffen

De gevolgen van de klimaatverandering vormen een nieuw risico voor vele sectoren. In de eerste plaats wordt de landbouw getroffen. Landbouwers zijn voor hun oogst en dus ook hun inkomsten sterk afhankelijk van het weer. De uitzonderlijke weersomstandigheden in combinatie met sterke temperatuurverschillen zorgen voor meerdere grote problemen: de uitputting van de waterreserves, mislukte oogsten, onmogelijkheid tot zaaien, enz.

Daarnaast ondervinden echter ook heel wat andere sectoren de negatieve gevolgen van de wijzigende weerssituaties:

  • Drankgroothandels: verlies van inkomsten door een lager dan verwachte vraag t.g.v. een koude en/of regenachtige zomer.
  • Bouwsector: verlies van inkomsten t.g.v. langer dan voorziene koude periodes (beton kan niet gegoten worden onder 5°C) of een verlies aan activiteit door lange periodes van regenval.
  • Transportsector: toenemende kosten in de luchtvaart door strenge winter (ontijzen van vliegtuigen, flight cancellation, …).
  • Gas- en elektriciteitssector: verlies van inkomsten door een zachte winter.
  • Sector van hernieuwbare energie: mindere opbrengst aan hernieuwbare energie door een slechte zomer.
  • Distributiesector: teleurstellende verkoop van seizoenskledij door ongustige weersomstandigheden.
  • Toeristische en vrijetijdssector: verlies aan inkomsten in pretparken door een regenachtige en/of koude zomer.

Verzekering tegen weerseffecten biedt oplossing

Voor de negatieve gevolgen voor de verschillende sectoren ten gevolge van de weersextrema heeft Vanbreda Risk & Benefits een oplossing beschikbaar: de verzekering tegen weerseffecten. Via een weersverzekering kunnen bedrijven zich beschermen tegen de negatieve financiële gevolgen (inkomensverlies en/of toenemende kosten) als gevolg van onvoorspelbare weersomstandigheden.

Verzekeringnemer en verzekeringsmaatschappij komen vooraf een verzekerde periode, een weersparameter (bijvoorbeeld x-aantal dagen met een maximale temperatuur of minimale regenval, windsnelheid, zonlicht, …) en vergoeding overeen. Zodra de gekozen parameter wordt bereikt, keert de maatschappij de overeengekomen vergoeding uit.

Als risicoconsultant staat Vanbreda Risk & Benefits u graag bij om ervoor de zorgen dat de klimaatverandering op uw bedrijfsresultaten geen negatieve impact heeft. Naast het opmaken van een polis op maat, geven we u ook samen met een gespecialiseerde verzekeraar advies over welke preventieve maatregelen u kunt nemen om uw organisatie te beschermen tegen extreme weerfenomenen.

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie, kunt u bij uw accountmanager terecht of kunt u ons bereiken via buscom@vanbreda.be of 03 217 67 67.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.