Fraudeverzekering: cruciale aanvulling op uw preventieplan

CEO-fraude, factuurfraude, cyberfraude: steeds meer bedrijven worden vandaag met deze vormen van criminaliteit geconfronteerd. Hoewel ze zich erg goed bewust zijn van het toenemende risico, blijft het fenomeen ‘fraude’ – en daarmee ook de fraudeverzekering – voor veel van hen taboe.

Fraudeverzekering: cruciale aanvulling op uw preventieplan

Misschien eerst dit: in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is fraude wel degelijk verzekerbaar. Meer zelfs: deze verzekering is een zeer nuttige aanvulling op de fraudepreventieplannen van uw bedrijf.

Maar wat is nu precies zo’n fraudeverzekering? En zijn er nog andere verzekeringsoplossingen waarbinnen fraude (gedeeltelijk) gedekt is?

Wat is een fraudeverzekering?

Fraude is een verzamelnaam voor allerlei strafbare feiten zoals oneerlijkheid, valsheid in geschrifte, diefstal, verduistering, oplichting, computerfraude en andere te kwader trouw verrichtte handelingen.

Een recente studie van adviesbureau BDO gaf aan dat bedrijven met een hele waaier aan fraude geconfronteerd worden:

Bron: BDO

De fraudeverzekering biedt een bedrijf bescherming tegen de (directe) financiële schade als gevolg van fraude gepleegd door derden én/of het eigen personeel. De studie van BDO gaf immers aan dat liefst 37% van alle fraudepogingen afkomstig is van een medewerker van het bedrijf.

Fraudeverzekering als aanvulling op uw propertyverzekering

Wij krijgen wel eens de vraag of fraude ook gedekt is binnen de propertyverzekering. Het klopt inderdaad dat de fraude- en de propertyverzekering elkaar raken op het vlak van diefstal. In de propertypolis worden er weliswaar verschillende nuances opgenomen.

Zo zal een digitale diefstal (cyberdiefstal, telefoonhacking, cyberafpersing, etc) steeds uitgesloten zijn. Daarnaast moet steeds een vorm van braak, inklimming, geweldpleging, bedreiging of het gebruik van valse sleutels vastgesteld zijn. Wanneer de fraude gebeurt door een eigen medewerker, zal hiervan doorgaans geen sprake zijn, aangezien de medewerker al ‘binnen de beschermde muren’ zit.

Tot slot wordt er in de propertypolis vaak ook met een aangepaste vrijstelling of met een sublimiet gewerkt. Wij adviseren daarom om een fraudepolis te nemen als aanvulling op uw verzekering property.

Fraudeverzekering als aanvulling op uw cyberverzekering

De fraudeverzekering en de cyberverzekering worden nog al te vaak verward. Het klopt dat beide polissen een overlap hebben, met name voor schade als gevolg van cybercriminaliteit. Maar toch zijn er tussen beide verzekeringsoplossingen duidelijke verschillen.

Zo is het bijvoorbeeld bijzonder moeilijk om CEO- of factuurfraude te verzekeren in de cyberpolis. Deze vorm van fraude is enkel verzekerbaar onder een cyberverzekering als er sprake is van een digitale inbraak. Indien dit niet het geval is, kan enkel een fraudeverzekering een oplossing bieden.

Vandaag bestaan er helaas nog weinig tot geen gecombineerde oplossingen die u beschermen tegen zowel cyber- als frauderisico’s. De partijen die dat wel al doen, hanteren daarbij selecte sublimieten. Er is voorlopig dus nog geen ideale oplossing voorhanden.

Wij raden u daarom aan om zowel een cyber- als een fraudepolis te onderschrijven. Zo bent u volledig gedekt voor de reële risico’s die zowel cyber als fraude vandaag stellen.

Tom Van Britsom

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag een voorstel uit voor een fraudeverzekering op maat van uw bedrijf. Voor meer info, contacteer ons op het telefoonnummer 03 292 00 13 of via tom.vanbritsom@vanbreda.be.