Geen leeftijdsbeperking meer bij opbouw aanvullende pensioenrechten

Op 20 april 2018 werd door de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid om voorwaarden te voorzien voor de aansluiting en de verwerving van aanvullende pensioenrechten afschaft. Met andere woorden, elke aangeslotene zal onmiddellijk worden aangesloten en zal onmiddellijk pensioenrechten opbouwen.

Geen leeftijdsbeperking meer bij opbouw aanvullende pensioenrechten

Tot op vandaag laat de Wet betreffende Aanvullende Pensioenen (WAP) toe om voorwaarden te koppelen aan de aansluiting van de werknemer voor zover hij of zij uiterlijk op de leeftijd van 25 jaar wordt aangesloten. Tevens voorziet de WAP dat de aanvullende pensioenen pas verworven zijn na 1 jaar aansluiting, tenzij het reglement hierin anders voorziet.

Het voorliggende wetsontwerp schaft deze beperkingen af en geeft daarmee uitvoering aan de Europese Richtlijn rond overdraagbaarheid van pensioenrechten. Deze wet zou in werking treden op 21 mei 2018.

Vanbreda zal deze nieuwste ontwikkeling van dichtbij opvolgen en u hieromtrent nog uitgebreider informeren.