Groepsverzekering of IPT optimaliseren: stort uw inhaalbijdrage nog in 2017

Bedrijfsleiders met een IPT of Individuele Pensioentoezegging, een zogenaamde groepsverzekering voor zelfstandigen, hebben er alle baat bij om nog in 2017 hun inhaalbijdrage te storten. Door de backservice vóór 31 december over te maken, geniet de vennootschap van een groter belastingvoordeel én bouwt de bedrijfsleider bovendien een hoger aanvullend pensioen op.

Stort uw inhaalbijdrage IPT nog in 2017

Het Zomerakkoord van de regering-Michel heeft ook impact op de Individuele Pensioentoezegging of IPT.

Doordat de tarieven van de vennootschapsbelasting volgend jaar dalen, is het dit jaar nog voordeliger om in het kader van uw aanvullend pensioenplan een inhaalbijdrage of backservice te storten. Dit is een bijdrage voor arbeidsjaren van het verleden.

Ook het optimaliseren van uw bestaande jaarpremie of het opstarten van een IPT is omwille van dezelfde reden in 2017 extra interessant. In onderstaand voorbeeld focussen we ons echter op de inhaalbijdrage in uw individuele pensioentoezegging.

Backservice brengt fiscaal voordeel

Waarom is het storten van een backservice in uw IPT voor 31 december zo interessant? Dat leggen we u uit in 3 stappen:

1. Door het storten van een inhaalbijdrage in uw groepsverzekering of IPT verhoogt u niet alleen het bedrag dat u spaart voor op uw oude dag, u kunt het gestorte bedrag ook aftrekken van het belastbaar inkomen van uw vennootschap.

2. Stort u bij wijze van inhaalbijdrage bijvoorbeeld 10.000 euro in uw aanvullend pensioenplan, dan betaalt u hierop géén vennootschapsbelasting. Indien we ervan uitgaan dat u vandaag 33% vennootschapsbelasting betaalt, dan bedraagt uw voordeel 3.300 euro.

3. In het Zomerakkoord werd beslist om vanaf 2018 de vennootschapsbelasting te verlagen naar 29% en vanaf 2020 naar 25%. Dit betekent dat, indien u dan opnieuw 10.000 euro stort als inhaalbijdrage in uw IPT, uw voordeel slechts respectievelijk 2.900 of 2.500 euro bedraagt.

tabel ipt

80%-regel: straks minder voordelig?

Naast de impact van de dalende vennootschapsbelasting op een Individuele Pensioentoezegging, zijn er volgens experts nog twee extra redenen waarom het in 2017 extra interessant is om de backservicepremie te betalen:

1. Vanaf 2019 zou de 80%-regel minder voordelig berekend kunnen worden. Hierdoor zal in de toekomst wellicht een minder grote inhaalbijdrage of pensioenpremie mogelijk zijn. Ter opfrissing: de 80%-regel houdt in dat uw wettelijke pensioen en het aanvullende bedrijfspensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van de laatste bruto-bezoldiging tijdens uw actieve loopbaan.

2. Vanaf 2018 of 2019 zou de regering ook het tarief van de zogenaamde Wijninckx-bijdrage willen verdubbelen van 1,5% naar 3%. Deze bijdrage dient u te betalen op het deel van de premies van de groepsverzekering of IPT, inclusief die voor een backservice, dat hoger is dan 31.836 euro (2017).

Uw inhaalbijdrage of jaarpremie optimaliseren?

Beschikt u reeds over een Individuele Pensioentoezegging? Dan bekijken wij graag met u hoe we uw jaarpremie of inhaalbijdrage in uw IPT kunnen optimaliseren. Indien u nog niet over een groepsverzekering of IPT beschikt, verkennen we graag met u de markt om te kijken welke formule u het meeste pensioenvoordeel oplevert.

Wij zijn er voor u.

Contacteer ons via ipt@vanbreda.be en download alvast onze brochure.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.