Herstelkosten auto’s stijgen fors: wat is de impact op uw bedrijf?

Herstelkosten van auto’s schieten de hoogte in onder impuls van nieuwe technologieën. Assuralia en herstelnetwerken brengen de evolutie van de herstelkosten in kaart. Wat veroorzaakt de hoge herstelkosten? Welke impact heeft dit op uw bedrijf en uw verzekeringspremie? Wij helpen u graag om een moderner vlootbeleid uit te werken.

Herstelkosten auto’s stijgen fors: wat is de impact op uw bedrijf?

Uit cijfers van Assuralia blijkt tussen 2006 en 2016 een stijging van de globale kostprijs van een autoherstelling met 17% (zie tabel). De prijs van auto-onderdelen is volgens de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen met bijna 30% toegenomen en de prijs van de producten gebruikt bij de vervanging of herstelling van een auto-onderdeel met 32%. Opvallend: de duurtijd van de gemiddelde herstelling is afgenomen met 15%.

Innovation Group,  dat jaarlijks verantwoordelijk is voor zo’n 500.000 herstellingen in Europa, stelt een nog veel grotere stijging van de kostprijs van auto-onderdelen vast. In de periode 2009 en 2017 is de kostprijs van een bumper met 35% toegenomen, die van een voorruit met 30% en zowel een koplamp als een spiegel zijn 106% duurder geworden (zie tabel).

Een rondvraag van Vanbreda bij de belangrijkste autoverzekeraars in België bevestigt deze prijsstijgingen.

Welke factoren beïnvloeden de kostprijs?

De prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken:

  • De stijging is vooral merkbaar bij recentere voertuigen waarbij voor nagenoeg elk onderdeel gebruik wordt gemaakt van moderne technologie. Denk maar aan sensoren, camera’s en radars in bumpers, spiegels, deurklinken en ruiten. De prijs voor onderdelen ligt hierdoor hoger bij nieuwe voertuigen dan bij oudere voertuigen.
  • Bovendien worden onderdelen zoals een bumper zo ontworpen dat bijvoorbeeld de lichten, de mistlichten en de sensoren standaard zijn ingebouwd. Peter Verbraeken, CEO van online schadeplatform Ubench: “Een bumper met sensoren voorkomt heel wat schadegevallen. Anderzijds leidt een cosmetische schade zoals een deuk in de bumper nu vaak tot vervanging van de volledige bumper, lichten, mistlichten en sensoren inbegrepen. Een complexer voertuig betekent een meer gespecialiseerde schadehersteller en dus een hoger kostenplaatje.” Door een te hoge herstelprijs worden auto’s uit het goedkopere gamma na een incident daarom ook sneller totaal verlies verklaard.
  • Een tweede doorslaggevende factor is de toename van het gebruik van aluminium ten opzichte van staal voor het koetswerk van het voertuig. Het gebruik van staal is tussen 2009 en 2017 met 10% gedaald tot in totaal 80%. Aluminium daarentegen is in dezelfde periode van 3,5% naar 14% gestegen, hoewel dit maar liefst 30-35% duurder is.
  • Een derde aspect is de verhouding tussen de loonkost en de arbeidstijd die nodig is om het onderdeel te herstellen of te vervangen. Dankzij het gebruik van nieuwe materialen en technieken kan er efficiënter worden gewerkt. Hoewel de gemiddelde duurtijd van een herstelling is afgenomen, is er toch een stijging van de kost voor een herstelling. Verklaring: het gemiddelde uurloon is met een vijfde gestegen.
  • Ook gewijzigde wetgeving, striktere gezondheidsnormen en milieubeleid hebben gevolgen voor de kostprijs van een herstelling of vervanging. Zo wordt verf nu vaker gebaseerd op water waardoor het gebruik van schadelijke solvents vermindert. Dit uit zich echter wel in een stijging van de prijs van deze producten.
  • Volgens Innovation Group is de markt van (onder)leveranciers van auto-onderdelen eerder beperkt, wat de prijs opdrijft. Leveranciers werken bovendien steeds vaker met buitenlandse autoproducenten. Door de geografiche uitbreiding naar voornamelijk Azië zijn de vervoerskosten gestegen met 30-35%.

Impact op bedrijven en verzekeraars

Naast de globale stijging van de herstelkost, toont het jaarverslag 2017 van het VIAS Institute aan dat het aantal schadegevallen en de ernst ervan nog steeds aanzienlijk is. Een ernstig schadegeval betekent doorgaans ook een hoge schadekost.

De herstelkost en de schadekost hebben een grote impact op de totale schadelast van uw bedrijf én dus op uw verzekeringspremie. Het is onze taak als makelaar om de schadelast van onze klanten onder controle te houden. Dit doen we voornamelijk door in te zetten op preventie en door alternatieve herstelmethoden voor te stellen, zoals Smart Repair. Meer informatie over Smart Repair vindt u hier.

Autoverzekeraars worden eveneens geconfronteerd met de evolutie van de stijgende kostprijs van auto-onderdelen en herstellingen. Omdat klantenretentie hoog op hun agenda staat, is het ook voor verzekeraars belangrijk om de premies voor autoverzekeringen onder controle te houden. Ze leggen daarom hun gewicht in de schaal om verdere prijsstijgingen bij de autoconstructeurs tegen te gaan.

Erik Blankaerts

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag een vlootpolis uit op maat van uw bedrijf. Voor meer info contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 55 07 of via e-mail: vlootverzekering@vanbreda.be.