Is uw KMO voldoende verzekerd voor een duurzame bedrijfsvoering?

Vandaag wordt elke onderneming geconfronteerd met risico’s die enkele jaren geleden onbekend waren. Denk maar aan de aansprakelijkheid van de zaakvoerders, het elektronische beheer van gegevens, supply chain risk management of milieuschade. Al die dreigingen moeten, samen met de standaardrisico’s die met uw activiteiten verbonden zijn (brand, aansprakelijkheid na levering, immateriële schade, …), voortdurend in het oog gehouden worden.

Is uw KMO voldoende verzekerd voor een duurzame bedrijfsvoering?

Risk Management voor KMO's

1. Het elektronische beheer van uw gegevens

De ondernemingswereld wordt overspoeld met Engelse termen zoals cloud computing, cyber risk, data breach, hacking en cyber theft. Een gezond cyber risk mnagement is essentieel voor de goede werking van elke KMO. Het is daarom van belang u optimaal te verzekeren tegen deze nieuwe cyber risico’s.

Naast de aansprakelijkheid tegenover derden (third party liability) kan het beheer van gegevens ook eigenschade veroorzaken. Dit wordt first party loss genoemd. Denk maar aan de verspreiding van virussen, schendingen van de persoonlijke levenssfeer door de verspreiding van gegevens met persoonlijk karakter van derden of het verlies van vertrouwelijke gegevens van uw cliënten (trade secrets).

Deze schade gaat gepaard met bijkomende kosten voor uw onderneming: erelonen van deskundigen om de omvang van de data breach op te sporen en te ramen, reputatie-verlies, kosten voor bekendmaking (noodzakelijke kosten om derden, van wie de gegevens met persoonlijk karakter verspreid werden, in te lichten). Die kosten kunnen, meer nog dan de schade aan derden, aanzienlijk zijn.

2. Supply Chain Risk Management

Outsourcing, de goedkopere productie in de lageloonlanden of just-in-time leveringen zijn een mes dat aan twee kanten snijdt. De meest doeltreffende strategieën om de kosten te beheersen zijn ook de zwakste punten in het productieproces van een onderneming.

Zonder zich daar echt rekenschap van te geven, is een onderneming afhankelijk van zijn leveranciers. Maar deze leveranciers kunnen worden blootgesteld aan risico’s zoals natuurrampen, insolventie, verstoorde organisatie van het vervoer of politieke spanningen.

Aangezien de traditionele verzekeringsprogramma’s slechts zelden voorzien in een globale dekking, bieden wij verzekeringsproducten aan die perfect aangepast zijn aan de noden van uw onderneming.

3. De aansprakelijkheid van uw managementvennootschap

Vandaag oefenen veel managers hun activiteiten in een onderneming uit via hun eigen managementvennootschap. Al deze vennootschappen lopen grote risico’s wat aan-sprakelijkheid betreft en dit zowel tegenover het eigen bedrijf als tegenover derden. Deze risico’s worden niet of nauwelijks gedekt door de verzekeringspolissen die het bedrijf onderschreven heeft.

Daarom heeft Vanbreda Risk & Benefits een aansprakelijkheidsverzekeringspolis op maat uitgewerkt. Ons product Management Company Protector is de financiële garantie bij uitstek om uw managementtaken via uw eigen managementbedrijf uit te voeren.

4. Milieuschade

De klassieke verzekeringspolissen bieden geen doeltreffende oplossingen voor al uw milieurisico’s. Een aparte milieuverzekering is een must en speelt een essentiële rol in de financiële bescherming van veel bedrijven. De snelle evolutie binnen dit domein vereist een constante controle en bewaking op het vlak van wettelijke aansprakelijkheid en technologische risico’s.

De belangrijkste milieuverzekeringen zijn de verzekering vervuiling die schade dekt die veroorzaakt op het eigen terrein en de verzekering vervuiling die schade dekt veroorzaakt in het kader van werken en diensten op de terreinen van derden.

Een andere courante verzekering is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beroepsleven. Natuurlijk is een combinatie van de verschillende milieuverzekeringen ook mogelijk.

5. De solvabiliteit van uw cliënten

De kredietverzekering dekt schade die u oploopt als uw cliënten uw facturen niet kunnen betalen. Deze verzekering vereenvoudigt niet alleen uw debiteurenbeheer, maar beschermt ook de groei van uw bedrijf en versterkt uw positie tegenover uw cliënten.

Voor dit product werken we samen met Vanbreda Credinco, ons kantoor dat gespecialiseerd is in kredietverzekeringen, factoring en debiteurenbeheer.

Onze specialisten bieden u een drievoudige service:

  • Wij analyseren de solvabiliteit van uw cliënten bij de aanvang van het contract en garanderen een continue opvolging van uw dossier.
  • Wij voorzien een lange periode voor uw eigen pogingen om de schuld te innen, maar u kunt ook een beroep doen op onze eigen dienst die gespecialiseerd is in incasso. De incassokosten maken deel uit van de dekking.
  • U wordt vergoed als u uw geld onmogelijk kunt recupereren binnen een bepaalde termijn.

Met een marktaandeel van 15% staat Vanbreda Credinco in de top drie van makelaars die gespecialiseerd zijn in kredietverzekeringen in België.

Als makelaar en onafhankelijk consultant in de Benelux specialiseert Vanbreda Risk & Benefits zich in het beheer van industriële en professionele verzekeringen, Risk Management en Employee Benefits. Onze grondige kennis van de risico’s die eigen zijn aan de activiteiten van elke KMO is al 77 jaar de sleutel van ons succes.

Wij zijn er voor u.

Vanbreda Risk & Benefits helpt u graag om een passend preventiebeleid in te voeren. Want onze expertise evolueert mee met de risico’s van onze cliënten.