Juweliersverzekering: sluitstuk van preventie

In augustus 2017 verscheen Vanbreda Risk & Benefits in de nationale pers met positief nieuws: “Het aantal overvallen op juweliers in België en Nederland is tussen 2011 en 2016 gedaald van 87 naar 12”. Volgens Nick Van den Broeck, expert diefstalverzekeringen voor juweliers bij Vanbreda, is deze sterke daling toe te schrijven aan de doorgedreven inspanningen die de sector heeft genomen op het vlak van gerichte preventie.

Juweliersverzekering: sluitstuk van preventie

Voorkomen is zilver...

De jaren ‘80 en ook nog het begin van de jaren ‘90 werden gekenmerkt door een zeer hoog aantal inbraken in de juwelierssector. Belangrijkste oorzaak was het gebrek aan diefstalpreventie in die tijd.

Juweliers, in samenwerking met de verzekeringssector, reageerden en vandaag is een juwelier zonder enige vorm van preventie of alarm absoluut ondenkbaar.

“Met onze kennis en ervaring staan wij onze klanten graag bij voor wat betreft het nemen van preventieve maatregelen en een diefstalverzekering als juwelier”, zegt Nick van den Broeck.

“Voor ons bestaat er niet zoiets als een standaard totaaloplossing voor beveiliging. Dat is niet realistisch. Elke winkel, elke zaakvoerder is anders en legt andere accenten. Bovendien zijn niet alle maatregelen voor iedereen haalbaar, noch financieel noch technisch. Daarom werken wij steeds diefstalverzekeringen op maat uit voor juweliers en bekijken we elke zaak individueel.”

“We hanteren wel enkele vaste richtlijnen. Zo is een alarmsysteem met doorseining naar een meldkamer verplicht. Verder zoeken we naar een haalbaar totaalconcept waarbij er na de detectie (alarm) van de inbrekers, nog voldoende vertragende, bouwtechnische obstakels zijn.“

Een goed preventieplan is dus essentieel, maar niet zaligmakend. Criminelen worden ook steeds innovatiever en zoeken nieuwe methoden om alsnog te kunnen toeslaan. Een goede diefstalverzekering als juwelier blijft daarom, in combinatie met preventie, nog steeds een noodzaak.

... verzekeren is goud

Als de preventie faalt of de criminelen deze vakkundig weten te omzeilen, dan moet de juwelier alsnog kunnen rekenen op de diefstalverzekering.

“Goede afspraken voorkomen onaangename verrassingen bij diefstal of schade”, vertelt Nick Van den Broeck. “Net als het preventieplan is elke diefstalverzekering voor een juwelier maatwerk op basis van de individuele case.”

Een eerste aandachtspunt zijn de verzekerde bedragen. Wanneer het kapitaal op het moment van de schade hoger is dan het kapitaal vermeld in de polis, dan spreken we van onderverzekering. Bij onderverzekering zal de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen en slechts proportioneel de schade vergoeden. Het is dus essentieel om de correcte kapitalen in de polis op te nemen en eventuele marges in te bouwen om onderverzekering te vermijden.

“In onze diefstalverzekering voor juweliers staat bijvoorbeeld een gratis seizoensschommeling van 10%. Deze zou voldoende moeten zijn om de iets hogere stock in de maanden november en december op te vangen”, licht Nick Van den Broeck toe.

De vergoedingswijze is een tweede belangrijk aandachtspunt. Standaard is een juwelier verzekerd voor de originele inkoopwaarde van de juwelen. Er zijn echter mogelijkheden om ook de vervangingswaarde te verzekeren. Dat kan voor de juwelier bijvoorbeeld voordelig zijn wanneer de goudprijs op korte tijd fel gestegen is. Want met een vergoeding van de originele inkoopwaarde, kan hij op dat ogenblik geen gelijkaardig juweel aankopen.

“Ik voeg vrijwel standaard een clausule toe aan de contracten van mijn klanten waarin ik opneem dat de klant op het moment van schade de keuze krijgt tussen een vergoeding op inkoopwaarde of vervangwaarde.”

Aansluitend op de vergoedingswijze worden vooraf best duidelijke afspraken over de administratie van de stock vastgelegd in de polis. Op het moment van schade moet de juwelier namelijk aan de hand van die administratie de omvang van de schade kunnen aantonen.

“Vooral bij goudsmeden dienen er hieromtrent extra afspraken gemaakt te worden, daar waar het voor een retailjuwelier vrij eenvoudig is de waarde te bepalen”, zegt Nick Van den Broeck.

Naast deze belangrijkste aandachtspunten, kan je je diefstalverzekering als juwelier in samenspraak met de makelaar nog op verschillende manieren ‘op maat’ maken. Goed om weten is dat bepaalde ingrepen ook een gunstige invloed hebben op de premie. Concrete voorbeelden zijn dan:

● Beperken van de dekking tot overval en inbraak en zuivere verdwijning (wisseltrucs) uitsluiten
● Interventielimieten
● Verhogen van de standaardvrijstelling
● …

Wij zijn er voor u.