Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: klimaatverandering (3/4)

Terwijl vroeger de meeste bedrijfsrisico’s binnen een bedrijf ontstonden, komen 90% van deze risico’s vandaag van buiten de onderneming. Dat geldt ook voor voedingsbedrijven. Een verzekering uitgewerkt op maat van uw bedrijfsrisico’s in combinatie met een Business Continuity Plan (BCP) bieden soelaas. Maar wat zijn nu de meest waarschijnlijke risico’s bij voedingsbedrijven?

Continuïteitsrisico’s in de voedingssector: klimaatverandering (3/4)

Deze maand belichten we elke week één risico dat een grote impact kan hebben op uw bedrijfswerking. We hebben het reeds over brand en cybercrime gehad. Deze week komt één van de meest besproken onderwerpen van 2019 aan bod: de klimaatverandering. Hoe kan u zich verzekeren tegen de impact van het wijzigende klimaat op uw bedrijfswerking? We lichten een tipje van de sluier in deel drie van onze reeks over continuïteitsrisico’s.

Welke impact heeft de klimaatverandering op de voedingssector?

We zijn de voorbije jaren al getuige geweest van steeds extremer weer, zowel op vlak van temperatuur als op dat van neerslag.  Het veranderende klimaat brengt grote risico’s mee voor bedrijven in de voedingssector.

Enkele actuele voorbeelden:

  • Een storm zet gewassen onder water of vernietigt ze volledig. Ook nachtvorst kan heel schadelijk zijn. Schade door nachtvorst leidde in 2017 bijvoorbeeld tot een reductie van de appeloogst met 70%.
  • Door aanhoudende droogte in de zomer kunnen minder of zelfs geen producten worden geoogst.
  • De kosten voor veilingen en voedselverwerkende bedrijven kunnen oplopen door prijsschommelingen naar aanleiding van schaarste op de markt. Dit effect wordt versterkt indien zij bij hun afnemers vaste contracten zijn aangegaan, zowel in volume als prijs.
  • Sommige voedselverwerkers zijn afhankelijk van de levering van hoogwaardige gewassen. Een slecht seizoen kan leiden tot een tekort aan deze materialen met een verlies van omzet als gevolg.
  • De financiële resultaten van producenten en distributeurs in voeding- en drank zijn soms sterk gecorreleerd met temperatuur. Een koele zomer beïnvloedt de consumptie van frisdrank en ijs aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor de verkoop van koffie en soep bij een zachte winter.

Het weer en de natuur zijn fenomenen waar wij als mens geen vat op hebben en bijgevolg weinig aan kunnen wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dat elke onderneming in de voedingssector zo goed mogelijk anticipeert op de gevolgen van klimaatverandering. Zo zorgt u ervoor dat de werking van uw bedrijf niet in het gedrang komt.

Hoe bereidt uw bedrijf zich voor op de klimaatverandering?

Welke risico’s loopt uw activiteit wanneer de winterkou aanhoudt of wanneer er lange periodes van droogte elkaar opvolgen? Behoed u voor de verregaande gevolgen van het klimaat op de werking van uw bedrijf door een plan van aanpak uit te werken.

Een optimale bescherming van uw bedrijf start bij een risicoanalyse van de activiteiten en de kritische processen. Zodra u zicht hebt op de verschillende risico’s, maakt u een alternatief scenario op voor elke risicofactor die werd vastgesteld. We raden u aan deze info te bundelen in uw Business Continuity Plan (BCP).

Het belang van een intern en extern communicatieplan is bovendien niet te onderschatten. Omdat u op voorhand niet kan voorspellen wanneer de weersomstandigheden zullen normaliseren, is communiceren over de impact ervan op uw bedrijf geen sinecure. Een testcase kan u helpen om uw communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de verschillende betrokken partijen: uw medewerkers, uw stakeholders, uw leveranciers, maar vooral ook uw cliënten.

Tot welke (verzekerings)oplossing kan u zich wenden?

Een goede interne voorbereiding is key om de continuïteit binnen uw bedrijf te garanderen in een onzekere periode waarvan u de duurtijd moeilijk kan inschatten. Bent u daarnaast op zoek naar een financieel vangnet voor uw bedrijfsactiviteit? Dan raden we u aan om een kwalitatieve weersverzekering af te sluiten. Er zijn twee verschillende verzekeringsoplossingen om uw onderneming te beschermen tegen specifieke weerfenomenen.

Eerst en vooral is er de brede weersverzekering. Deze polis komt tussen wanneer gewassen gedeeltelijk of volledig vernield zijn door een natuurfenomeen. We denken aan extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals vorst, hagel, sneeuw, ijs, storm, wind, aanhoudende regen, droogte enzovoort. Deze polis zal in de toekomst nog meer aan belang winnen, nu de beslissing is gevallen dat landbouwers vanaf 1 januari 2020 niet langer beroep kunnen doen op het Rampenfonds (u leest er meer over in het artikel ‘Hoe de brede weersverzekering het Rampenfonds vervangt’). De schade wordt bij dit type polis bepaald door een expert in het veld.

De mogelijkheid bestaat ook om een parametrische verzekering af te sluiten. Bij deze verzekering wordt een productietekort verzekerd door middel van een vooraf overeengekomen index (parameter). Dergelijke verzekering kan een specifieke oplossing bieden voor financieel verlies ten gevolge van overvloedige neerslag, te hoge of te lage temperatuur, windsnelheid, … en is vooral interessant voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van één of enkele weerfenomenen zoals vorst en hagel in de fruitsector. Als index kan echter ook de onderproductie zélf worden genomen, op basis van officiële productiestatistieken. Dit levert een zeer ruime verzekeringsoplossing die naast weerfenomenen onder andere ook wijdverspreide ziekten en plagen dekt. Een bijkomend voordeel is dat deze verzekering gekenmerkt wordt door een snelle en objectieve schadevergoeding.

Ronny Kamermans

Wij zijn er voor u.

Wilt u meer informatie? Bent u geïnteresseerd in een verzekeringsoplossing op maat van uw bedrijf? Of ontvangt u graag gratis onze whitepaper over het BCP? Contacteer ons op 03 292 00 36 of via propertyservices@vanbreda.be.