Leasingwagen of bedrijfsvoertuig binnenkort aan de ketting?

Sinds 12 oktober 2018 kan de rechter een leasingwagen of een bedrijfsvoertuig van een hardleerse verkeersovertreder immobiliseren of zelfs verbeurd verklaren. Werkgevers moeten erover waken dat zij zelf niet aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer het voertuig van een medewerker in beslag wordt genomen.

Leasingwagen of bedrijfsvoertuig binnenkort aan de ketting?

Hardleerse wegpiraten die niet over een eigen wagen beschikken konden tot voor kort alleen worden gestraft met boetes, een rijverbod en mogelijks aanvullende proeven en examens. De rechters waren in de onmogelijkheid om een leasing- of bedrijfswagen, of in het verlengde, andermans voertuig, te immobiliseren of in beslag te nemen.

Dit betekende dat een gestrafte verkeersovertreder deels ongestraft bleef als hij met een voertuig van iemand anders rondreed. Ze ontsnapten namelijk aan een verbeurdverklaring van hun voertuig bij nieuwe zware feiten. Zelfs het tijdelijk aan de ketting leggen van een wagen was onmogelijk als de nieuwe overtreding niet begaan werd met een voertuig dat effectief eigendom was van de overtreder.

Wetsvoorstel ter bevordering van verkeersveiligheid

Vorig jaar werd er op regelmatige basis gediscussieerd over het eigendomsrecht van voertuigen. Verschillende rechters zoals politierechter Peter D’Hondt (Dendermonde) en Kathleen Stinckens (Leuven) vonden de uitbreiding om een leasingwagen in beslag te kunnen nemen een topprioriteit voor de verkeersveiligheid.

Op deze basis werd in 2017 door CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh een wetvoorstel ingediend om de eigendomsvereiste uit de wet te schrappen. Dit voorstel werd ondersteund door minister van Justitie Koen Geens. Ondertussen is het voorstel goedgekeurd. Vanaf 12 oktober 2018 werd het achterpoortje in de wet betreffende het eigendomsrecht gesloten.

Eigendomsvereiste geschrapt uit verkeerswet

Concreet betekent dit dat de bewuste eigendomsvereiste uit de verkeerswet wordt geschrapt. Dit houdt in dat naast de uitgesproken straf, ook de mogelijkheid bestaat dat een rechter het voertuig immobiliseert of verbeurd verklaart. Zelfs als de overtreder niet de eigenaar is van de wagen.

De uitbreiding gaat zelfs nog iets verder. Indien de eigenaar van de wagen weet dat de bestuurder geen rijbewijs heeft of verval van recht tot sturen heeft, of hij weet dat de chauffeur dronken achter het stuur kruipt, dan kan hij mee gedagvaard worden voor de politierechtbank.

Belang goede car policy wordt nog groter

Hoe dan ook wordt het afwachten hoe de leasingsector en de werkgevers zullen reageren als een voertuig geïmmobiliseerd wordt op basis van een beslissing van een politierechter.

“Werkgevers ondernemen best wel al proactief actie”, zegt Glenn Barbier, adviseur Fleet & Transport bij Vanbreda Risk & Benefits. “Het belang van een goede en waterdichte car policy wordt door deze wetswijziging nog groter. Hierin moet onder andere vermeld staan dat de bestuurder zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte moet stellen indien hij of zij niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs. Daarnaast moet duidelijk zwart op wit vermeld worden dat de werkgever recht heeft tot het uitoefenen van verhaal op de werknemer indien die betrapt wordt op het rijden onder invloed.”

Belangrijk voor de werkgever is dus dat de aansprakelijkheid niet op hem kan gesteld worden en hij bijgevolg niet gedagvaard kan worden. Indien u hierover meer informatie of advies wenst, helpen wij u graag verder.

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag een vlootpolis uit op maat van uw bedrijf. Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 55 07 of via e-mail: vlootverzekering@vanbreda.be.