Mag een transporteur met 44 ton de Franse grens over?

Volgens de EU-richtlijn mag niemand met meer dan 40 ton de grens over, maar volgens de Franse wegcode is 44 ton toegelaten mits aan alle voorwaarden is voldaan. Er is dus geen wettelijke basis om vrachtwagens tot 44 ton te bestraffen op Frans grondgebied.

Mag een transporteur met 44 ton de Franse grens over?

Absurde situatie

Maten en gewichten van voertuigen zijn Europees geregeld, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op het eigen grondgebied. In België kan een transporteur bijvoorbeeld met 44 ton rondrijden (in Wallonië binnenkort zelfs met 50 ton). Maximaal 44 ton is ook toegelaten in Frankrijk. Maar niemand mag met meer dan 40 ton de grens over, tenminste als we de EU-richtlijn 96/53/EC als opperste regel aannemen. In de Benelux was er reeds een akkoord over het grensoverschrijdend verkeer met 44 ton vóór de invoering van de EU-richtlijn.

Al jaren proberen werkgeversorganisaties deze absurde situatie aan te kaarten. Ze zorgt immers voor concurrentievervalsing en voor onnodige milieuhinder. Maar een aanpassing van de Europese richtlijn mislukte, evenals pogingen om afspraken te maken met de Franse autoriteiten.

Franse wegcode

Toch kan de zaak ook anders worden benaderd. Het VBO verwijst in zijn ledenblad naar een rapport van IDIT, een Frans juridisch adviesbureau. Een EU-Richtlijn vormt, in tegenstelling tot een Europees reglement, geen basis voor strafrecht, aldus de IDIT-experts. De enige tekst die daar wel in aanmerking voor komt, is de Franse wegcode. En volgens die code is 44 ton toegelaten mits aan alle voorwaarden van de wegcode is voldaan (onder andere wat de reglementering van de assen betreft). IDIT verzekert dat er geen wettelijke basis is om vrachtwagens tot 44 ton te bestraffen op Frans grondgebied.

Wat bij een ongeval over de grens?

En wat als er over de grens een ongeval gebeurt? Kan de verzekering de EU-richtlijn gebruiken om een tussenkomst te weigeren? Het VBO verwijst hiervoor naar Assuralia die bevestigt dat de BA-verzekeraar van het voertuig altijd verplicht is tussenkomst te verlenen voor de slachtoffers. Daarenboven is er in dergelijke situatie in de Modelovereenkomst BA Auto geen mogelijkheid tot verhaal voorzien noch op de verzekeringnemer noch op de bestuurder.