De medische index is terug van weggeweest

De nieuwe medische index kan dit jaar al toegepast worden op individuele (niet beroepsgebonden) verzekeringsovereenkomsten met een vervaldag na 1 juli 2016.

De medische index is terug van weggeweest

De medische index werd ingevoerd in 2010 om bruuske premiestijgingen van individuele (niet beroepsgebonden) ziekteverzekeringen aan banden te leggen en de premies op een meer lineaire manier te laten verhogen.

De wijze waarop de medische index berekend werd, stond echter snel ter discussie. Dit leidde eind 2011 tot een gedeeltelijke vernietiging van het Koninklijk Besluit dat deze medische index invoerde.

De wetgever kreeg toen één jaar de tijd om een nieuwe berekeningswijze uit te werken, maar vaardigde uiteindelijk geen nieuw Koninklijk Besluit uit. Als gevolg daarvan werd de medische index sinds eind 2012 niet meer toegepast.

Premies, vrijstelling en prestaties van individuele verzekeringen medische kosten werden dus enkel nog geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen, op voorwaarde dat dit zo voorzien was in de verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekering enkel een indexatie op basis van de medische index toeliet, werder helemaal niet meer geïndexeerd.

In maart 2016 werd bij Koninklijk Besluit een nieuwe en verbeterde medische index ingevoerd. De medische indexcijfers worden voortaan jaarlijks berekend door de FOD Economie, op basis van de stijging van de kosten voor gezondheidszorg. Op de eerste werkdag van juli worden die cijfers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe medische index kan dit jaar al toegepast worden op individuele (niet beroepsgebonden) verzekeringsovereenkomsten met een vervaldag na 1 juli 2016, op voorwaarde dat de verzekeraar de verzekeringsnemer hierover informeert via het vervaldagbericht. Welk indexcijfer precies van toepassing is, wordt bepaald door de waarborg van de ziekteverzekering (eenpersoonskamer, twee- en meerpersoonskamer, ambulante zorgen of tandzorgen).

Ook de premies, vrijstelling en prestaties van collectieve (beroepsgebonden) ziekteverzekeringen kunnen aangepast worden op basis van de medische index indien de verzekeringsovereenkomst dit toelaat.

Wij zijn er voor u.