Omvorming wachtpolis naar individuele hospitalisatieverzekering

Elke werknemer die aangesloten is bij een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering heeft het recht om op individuele basis de individuele verderzetting hiervan voor te financieren door een wachtpolis af te sluiten. Deze voorfinanciering heeft tot gevolg dat de premie in geval van individuele verderzetting berekend wordt op basis van de leeftijd waarop de werknemer gestart is met de voorfinanciering. Zo zal uw werknemer minder moeten betalen voor de individuele verderzetting en kan hij/zij dus blijven genieten van een betaalbaar hospitalisatieplan.

Elke werknemer die aangesloten is bij een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering heeft het recht om op individuele basis de individuele verderzetting hiervan voor te financieren door een wachtpolis af te sluiten.

De Wet Verwilghen (bis) verplicht u als werkgever om uw aangesloten werknemers in te lichten over de mogelijkheden die er zijn om ten individuele titel aan voorfinanciering te doen. Het is van belang op te merken dat het hier louter om een informatieplicht gaat. U bent dus niet verplicht om ook een product van voorfinanciering aan te bieden.

In het kader van uw informatieplicht als werkgever kan Vanbreda Risk & Benefits documenten ter beschikking stellen waarmee u uw werknemers bij indiensttreding kunt informeren over de mogelijkheden tot individuele verderzetting en voorfinanciering.

Werknemers die een wachtpolis hebben afgesloten en deze bij uitdiensttreding of pensionering wensen om te vormen naar een individuele hospitalisatieverzekering, moeten daarbij twee regels in acht nemen:

1) De omvorming gebeurt niet automatisch en moet tijdig (binnen 30 dagen) aangevraagd worden. De werknemer dient onmiddellijk de verzekeringsmaatschappij van zijn wachtpolis te contacteren om deze om te vormen naar een individuele hospitalisatieverzekering.

2) De werknemer moet kunnen attesteren dat hij onafgebroken aangesloten geweest is bij een hospitalisatieverzekering gedurende de volledige looptijd van zijn wachtpolis.

Deze regels gelden eveneens voor de gezinsleden van de werknemer die het voordeel van de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering verliezen.
Wij raden u aan om uw werknemers bij uitdiensttreding of pensionering hierover te informeren.

Meer informatie over wachtpolissen vinden u en uw werknemers op onze website www.wachtpolis.be.

Wij zijn er voor u.