Overheidsdiensten fusioneren

In het kader van de verbetering van de efficiëntie van de overheidsdiensten heeft de federale overheid beslist om verschillende openbare instellingen te laten fusioneren.

FAO en FBZ worden Fedris

FAO en FBZ worden Fedris

Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) gaan samen in Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ. Zo er is nog maar één openbare instelling voor alles wat met beroepsrisico’s te maken heeft.

De belangrijkste taken van Fedris zijn:

  • het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen;
  • het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen;
  • het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers nakomen op het vlak van arbeidsongevallen.

Meer info over Fedris vindt u op www.fedris.be.

RSZ neemt taken van DIBISS over

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) neemt een belangrijk deel van de opdrachten over van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Zo zal de RSZ voortaan volgende opdrachten uitvoeren:

  • de inning van de socialezekerheids-, pensioen- en conventionele bijdragen van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten;
  • de overzeese sociale zekerheid (DOSZ);
  • de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de betaling van diverse premies.

Heel wat Belgische bedrijven hebben in het verleden voor DIBISS gekozen voor de pensioensopbouw van hun expats, terwijl de andere waarborgen (medische kosten, ongevallen, bijstand,…) meestal via privéverzekeraars afgesloten worden.

De RSZ garandeert hetzelfde niveau van dienstverlening als DIBISS. Alle klanten van DIBISS zijn geïnformeerd over de nieuwe contactgegevens.

Wie toch nog vragen heeft, kan contact opnemen met het algemene nummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (02 509 59 59) of volgende website raadplegen: https://www.international.socialsecurity.be/

Wij zijn er voor u.