Aantal overvallen bij juweliers daalt spectaculair

Het aantal overvallen op juweliers in België en Nederland is tussen 2011 en 2016 gedaald van 87 naar 12. Deze sterke daling is toe te schrijven aan de doorgedreven inspanningen die de sector heeft genomen op het vlak van gerichte preventie. Waakzaamheid blijft echter geboden: criminele bendes gaan steeds innovatiever tewerk en richten zich op nieuwe doelwitten.

Aantal overvallen bij juweliers daalt spectaculair

Officiële misdaadcijfers voor de juwelierssector in België zijn niet beschikbaar. Maar Vanbreda Risk & Benefits deed een onderzoek op basis van de cijfers van verzekeraar HDI Gerling en eigen schadestatistieken. HDI Gerling is marktleider in Nederland met ruim 70% van de markt en Vanbreda heeft in België een honderdtal juweliers in portefeuille.

Op basis van de studie, met afgebakende steekproef, blijkt dat het aantal overvallen op juweliers in België en Nederland in vrije val is:

diagram

Nick Van den Broeck, expert juweliersverzekeringen bij Vanbreda Risk & Benefits: “In 2011 zagen we een piek in het aantal overvallen. Toen werden 87 juweliers van dit criminaliteitsfenomeen slachtoffer. Dankzij de sterke inspanningen op het vlak van preventie die de laatste jaren werden geleverd door de juweliers, mede geïnitieerd door de verzekeringssector, zien we het aantal overvallen echter spectaculair afnemen. In 2016 werden nog 12 juweliers overvallen.”

De verklaring voor deze dalende trend is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de vele preventie-inspanningen van juweliers. “Een belangrijke preventiemaatregel is het werken met gesloten deur. Klanten kunnen dan enkel nog de winkel betreden nadat ze zich via de bel hebben aangemeld. Lange tijd hebben juweliers zich hiertegen verzet, omdat ze vreesden dat de gesloten deur een commerciële barrière zou zijn. Maar dat blijkt niet waar: klanten voelen er zich ook geruster door en laten zich niet tegenhouden doordat ze moeten aanbellen.”

Innovatieve bendes zoeken nieuwe doelwitten

Hoewel het dalende aantal overvallen positief nieuws is voor de juwelierssector, blijft voldoende waakzaamheid geboden. Ten eerste omdat de bendes veel innovatiever tewerk gaan.

Nick Van den Broeck: “Bendes passen zich aan de nieuwe preventietechnieken aan. Het beste voorbeeld daarvan was een bende die een mistmachine van een juwelier, die gebruikt wordt om bij een overval de criminelen te desoriënteren, uitschakelde door alle mist meteen weg te zuigen met een stofzuiger. Op die manier konden ze alsnog vrij hun gang gaan in de portiek.”

Een tweede reden waarom waakzaamheid geboden blijft, is dat criminelen zich op nieuwe doelwitten gaan focussen.

Van den Broeck: “De voorbije maanden hebben we verschillende cases gehad van overvallen op depots van groothandelszaken en koerierbedrijven. Daarnaast merken we een sterke stijging van het aantal cyberincidenten waarbij bedrijven losgeld moeten betalen in ruil voor de sleutel die hun computers heeft geblokkeerd.”

Ook sterke daling van ramkraken

Uit het onderzoek van Vanbreda blijkt tot slot ook dat het aantal ramkraken op vijftien jaar tijd sterk is afgenomen.

Sinds de jaren 90 kende het aantal klassieke inbraken reeds een daling in de juwelierssector, nadat verzekeraars meer eisen begonnen te stellen omtrent elektronische en bouwkundige beveiliging.

Nick Van den Broeck: “Criminelen gingen echter op zoek naar nieuwe technieken, onder andere ramkraken. Deze techniek kende een absoluut hoogtepunt in 2002 – 2003, waarbij we in België en Nederland een kleine 200 ramkraken op jaarbasis registreerden. Dit fenomeen nam ook af, mede doordat meer en meer juweliers anti-ramkraakpalen plaatsten. Het fenomeen bestaat nog, maar beperkt zich tot een 10-tal ramkraken op jaarbasis.”

Wij zijn er voor u.

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van dit onderzoek, helpt onze communicatieverantwoordelijke Isabelle Hoes u graag verder:

Isabelle Hoes
Persverantwoordelijke Marketing and Communication