Recall- en contaminatieverzekering: cruciaal vangnet voor voedingsbedrijven

Steeds meer voedingsbedrijven sluiten een recall- en contaminatieverzekering af om zich te beschermen tegen de kosten en andere schadelijke gevolgen die een contaminatie en/of een product recall met zich meebrengen. “Vanbreda Risk & Benefits, dat marktleider is in deze materie, ziet zijn portefeuille jaarlijks met 10% groeien”, zegt expert Frederik De Groote. Een contaminatieschade kan een voedingsbedrijf al gauw meer dan 100.000 euro kosten.

Recall- en contaminatieverzekering: cruciaal vangnet voor voedingsbedrijven

De voorbije jaren kwamen er verschillende voedingscrisissen in de media. Meestal ging het om voedingsproducten die besmet waren met bijvoorbeeld dioxine, fipronil, listeria, de EHEC-bacterie, PCB’s of salmonella.

Voedingsbedrijven nemen uitgebreide maatregelen om de kwaliteit en de veiligheid van hun producten te garanderen. Maar toch is geen enkel voedingsbedrijf 100% resistent tegen een contaminatiecrisis. Dankzij de polis recall- en contaminatie kunnen voedingsbedrijven zich beschermen tegen de hoogoplopende kosten die een contaminatiecrisis of een recall-actie met zich mee kunnen brengen.

Stijgende vraag naar contaminatiepolissen

Elk jaar neemt de vraag naar recall- en contaminatieverzekeringen toe. Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda Risk & Benefits en expert in contaminatierisico’s: “Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de toenemende afhankelijkheid van de instroom van grondstoffen, die nieuwe risico’s met zich meebrengt.”

“Voedingsbedrijven doen vandaag aan autocontrole. Ze krijgen kwaliteits- en veiligheidsnormen opgelegd waaraan hun voedingsproducten moeten voldoen. Maar als de norm van één grondstof wordt overschreden, kan dit de totale productievestiging contamineren. De regelgeving van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maakt dus dat een minieme fout in het productieproces al voor een gedeeltelijk of zelfs volledige blokkering van de producten kan leiden. De financiële impact hiervan en de impact op de continuïteit van het voedingsbedrijf kunnen enorm zijn.”

Als er bijvoorbeeld een te hoge concentratie van PCB’s, een schadelijke stof voor de mens, wordt vastgesteld op de grond waar het pluimvee op loopt, zullen alle eieren vernietigd moeten worden. U, als koekjesproducent, was afhankelijk van de eierproducent. Als gevolg moet ook u al uw producten terugroepen uit de supermarkt omdat de hoeveelheid PCB’s groter was dan de gezonde, aanbevolen hoeveelheid.

Reputatieschade

Voedingsbedrijven worden ook regelmatig geconfronteerd met de toenemende mondigheid van de consument. “Via de verschillende sociale media-kanalen kan hij zijn mening en ervaring over het product delen”, zegt Frederik De Groote. “Dit gebeurt heel snel, vaak zonder filter en met de mogelijkheid om een ontzettend breed publiek te bereiken. Zo kan bij negatieve berichtgeving, over bijvoorbeeld een etenswaar waarin een stukje metaal wordt teruggevonden, de reputatie van een bedrijf in een handomdraai worden beschadigd.”

Kostenplaatje boven de 100.000 euro

Het is belangrijk als voedingsbedrijf om op voorhand over een degelijk recall- en contaminatieplan te beschikken. Als er dan een incident van contaminatie plaatsvindt, kan u terugvallen op een duidelijke taakverdeling bij het terugroepen van de gecontamineerde goederen.

Om te vermijden dat u als bedrijf zelf opdraait voor alle financiële kosten van een contaminatiecrisis en de bijhorende reputatieschade, kan de bescherming door een recall- en contaminatiepolis hulp bieden. Deze komt tussen wanneer de contaminatie een gevaar voor de volksgezondheid betekent en/of wanneer er een blokkering is van overheidswege.

Frederik De Groote: “Het totale kostenplaatje kan van een ernstige contaminatie of recall kan al gauw boven de 100.000 euro lopen. Een recall- en contaminatieverzekering neemt de vervangings- en vernietigingskosten van de teruggeroepen producten op zich,  alsook het brutowinstverlies, de herverdelingskosten en de kosten die gemaakt zijn voor het herstellen van het bedrijfsimago bij de consument en de verdelers van de producten.”

Dienstverlening Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits is gespecialiseerd in het ontwikkelen van recall- en contaminatiepolissen op maat van de voedingsindustrie en specifieke deelsectoren binnen deze industrie.

Onze experts maken een grondige analyse van uw voedingsbedrijf, uw productieproces en de risico’s die verbonden zijn aan uw specifieke sector. Doordat we de volmacht hebben om snel en efficiënt te handelen bij een eerste melding van contaminatie, kunnen we de impact op uw voedingsbedrijf zo beperkt mogelijk houden. We beschikken tot slot over gespecialiseerde schade-experts die voltijds werken rond recall- en contaminatieschades in de voedingssector.

Frederik De Groote

Wij zijn er voor u.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Frederik De Groote op frederik.degroote@vanbreda.be.