Recall: de nachtmerrie van elke producent

Stel, uw bedrijf levert rundsgehakt aan een vleesverwerkend bedrijf. Het gehakt wordt gebruikt voor de bolognaisesaus die terechtkomt op de pizza’s van nog een ander bedrijf. De pizza’s zijn verdeeld en bevinden zich al in de rekken van de supermarkt op het moment dat er een contaminatie wordt vastgesteld. Wat nu?

Recall: de nachtmerrie van elke producent

Uw bedrijf wordt aansprakelijk gesteld met alle catastrofale gevolgen vandien: uw verkoopscijfers dalen, uw reputatie wordt beklad in de pers en u verliest belangrijke contracten. Op de koop toe dekt uw klassieke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze bedrijfsschade niet.

U kunt zo’n nachtmerrie vermijden door een contaminatieverzekering te onderschrijven.

Moet ik mijn bedrijf indekken voor dit risico?

Een contaminatieverzekering is vooral interessant voor bedrijven uit volgende sectoren: drank en voeding, detailhandel, productie/verpakking, distributie, cosmetica en pharmaceutica.

Veel verzekeraars hebben eigen verzekeringsproducten ontwikkeld met specifieke waarborgen en dekkingen voor product contaminatie of recall. Vanbreda Risk & Benefits maakt een analyse van de verschillende formules en kiest de optimale oplossing voor uw sector.

Wanneer is een product gecontamineerd?

Onder contaminatie verstaan we het ontstaan van een gebrekkig product dat schadelijk is voor de gezondheid of ongeschikt voor menselijke consumptie, ongeacht of het al dan niet geleverd is. Zodra er mogelijk gevaar dreigt voor de volksgezondheid schiet de contaminatieverzekering u te hulp.

De meeste contaminaties zijn toevallig en worden veroorzaakt door externe stoffen (metaal, glas), chemicaliën (restanten van schoonmaakproducten, olie), ziektekiemen (salmonella, listeria) of foute labelling (belangrijk voor allergieën).

Naast onvoorziene contaminaties zijn ook kwaadwillige/opzettelijke contaminaties (bv. door een ontevreden werknemer) en/of productafpersingen gedekt.

Welke kosten krijg ik terugbetaald?

Een transparante contaminatieverzekering betaalt onder meer onderstaande kosten terug:

  • Recallkosten (zowel First Party als Third Party). Bijzonder is dat deze dekking wereldwijd van toepassing is en ook kan worden verleend voor productievestigingen in het buitenland;
  • Vernietigingskosten;
  • Vervangingskosten (kosten om teruggeroepen producten te vervangen met gelijkwaardige producten);
  • Herverdelingskosten;
  • Bedrijfsschade (verlies van brutowinst);
  • Rehabilitatiekosten (kosten gemaakt voor het herstellen van het imago, bv. marketingcampagnes);
  • Afpersingskosten (losgeld);
  • Erelonen van consultants en experts;
  • Analysekosten.

Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen de gevolgen van een recall?

Vanbreda Risk & Benefits maakte een analyse van de verschillende formules op de markt, en kiest altijd voor een oplossing op maat van uw bedrijf. Aan een aparte terugroepingsverzekering zijn bepaalde voordelen verbonden: de foutaansprakelijkheidsregeling (fout, schade en oorzakelijk verband) is bijvoorbeeld niet langer van toepassing om dekking te verkrijgen. En het overschrijden van een volksgezondheidsnorm is voldoende om te kunnen terugroepen, ongeacht wie of waar de oorzaak van de schade ligt. Onze contaminatiepolis gaat dus verder dan wat klassiek aangeboden wordt op de verzekeringsmarkt en biedt u de meest uitgebreide voorwaarden. Klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen sluiten bepaalde ziektebeelden (listeria, salmonella, etc.) uit. In onze contaminatieverzekering zijn die ziektebeelden wel gedekt. Bovendien zijn de premie en bijhorende premievoet bijzonder scherp.

Wij zijn er voor u.

Wenst u meer informatie over contaminatieverzekeringen? Neem contact met ons op.