Stormachtig voorjaar 2020 zorgt voor evenveel stormschades als in heel 2019

De stormen Ciara, Dennis en Jorge hebben in het voorjaar van 2020 een piek in het aantal schadegevallen veroorzaakt. Na één kwartaal telde 2020 al meer stormschades bij bedrijven dan in heel 2019, blijkt uit een analyse van Vanbreda Risk & Benefits. “Dit bevestigt een trend”, zegt Liesl Robbe, Deputy Director Claims Management bij Vanbreda. “De voorbije drie voorjaren zien we een duidelijke stijging van het aantal schadegevallen door storm. 45% van de schadegevallen die in het eerste kwartaal van 2020 op onze schadedienst zijn gemeld, waren te wijten aan storm ten opzichte van 35% in hetzelfde kwartaal in 2019.”

Stormachtig voorjaar 2020 zorgt voor evenveel stormschades als in heel 2019

Tijdens het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde Vanbreda Risk & Benefits opnieuw fors meer schadegevallen door storm. Onder andere de drie stormen die in februari 2020 over ons land trokken, zorgden voor een stevige piek in het aantal schades bij bedrijven. In het eerste kwartaal telde Vanbreda al meer schadegevallen in propertyverzekeringen ingevolge storm dan in het volledige jaar 2019. Het aantal stormschades in het eerste kwartaal van 2020 bedroeg overigens 82% van het totaal aantal stormschades dat jaar. Storm behoort daardoor tot de top vijf van gemelde oorzaken van propertyschades. Belangrijk daarbij is dat storm als oorzaak voor een schadegeval pas aanvaard wordt in verzekeringen wanneer de wind een bepaalde snelheid heeft bereikt.

“Een piek in het aantal stormschades kwam in het verleden ook voor, maar ditmaal is het anders: 2020 was al het derde jaar op rij met veel schade”, analyseert Liesl Robbe, Deputy Director Claims Management bij Vanbreda.

Terugkerend stormseizoen

Stormen als Ciara doen meer en meer bedrijven en particulieren inzien dat een terugkerend stormseizoen helaas niet enkel in de gebieden als de Verenigde Staten voorkomt. Binnen het totale aantal aangiften bij Vanbreda was stormschade in de periode van 2015 tot het eerste kwartaal van 2020 goed voor 11% van alle schadegevallen. “Op basis van de risicorapporten verwacht de verzekeringssector dat de financiële impact van schade door storm in de komende jaren kan doorgroeien tot ongeveer 20% van de totale propertyschade. Met name Europa wordt geraakt door die verandering”, zegt Liesl Robbe. 

BELANG VAN STORMSCHADE*
Aanrijdingen 20%
Stormschade 11%
Alle risico elektronica 9%
Machinebreuk 6%
Inbraakschade 5%

*Verhouding op de totale aangiftes binnen propertypolissen bedrijven Vanbreda Risk & Benefits 2015-2020.

Meer bewustzijn

De recente voorjaarsstormen kregen veel media-aandacht en in een iets verder verleden deed ook de storm op het muziekfestival Pukkelpop het bewustzijn toenemen. Toch blijft sensibilisering nodig om het gestegen risico goed af te dekken, vindt ook Hilde Janssens, Executive Claims Advisor bij Vanbreda. “Voor particuliere risico’s is stormschade reeds lang verzekerd voor het volledige verzekerd kapitaal. Voor de verzekering van bedrijven is dit doorgaans niet het geval. Een vergoedingsgrens van 10% van het verzekerd kapitaal is niet ongebruikelijk als standaarddekking. Dit betekent dat indien uw bedrijfspand 1 miljoen euro waard is, de verzekering voor maximum 100.000 euro tussenkomt om stormschade te vergoeden. Wij bekijken in functie van het risico van de constructies hoe deze vergoedingsgrens kan opgetrokken worden. Open constructies zoals luifels vormen bijvoorbeeld een verhoogd risico. Deze zijn gevoeliger aan stormweer, maar zitten niet automatisch in de dekking. Het is belangrijk om dat bespreekbaar te maken.”

Hagelbuien

Verder is het aangewezen om oog te hebben voor goederen of installaties die zich in open lucht bevinden op de bedrijfsterreinen. Hiervoor bestaat evenmin een standaarddekking in geval van storm. En net zoals stormwind kunnen ook fikse hagelbuien voorkomen bij zo’n storm, waarbij de lichtstraten in de bedrijfsgebouwen dan weer gevoeliger zijn voor schade. Dit vergt behalve dekking voor storm en hagel ook een aanvullende waarborg voor glasbreuk in de verzekeringspolissen voor bedrijven, benadrukt Hilde Janssens.

“Tal van deze specifieke beperkingen in de gangbare verzekeringsdekking tegen storm en hagel vergen de nodige aandacht en expertise. Wij gaan hierover in gesprek met de bedrijven en de verzekeraars om tot gepaste verzekeringsoplossingen te komen. Mogelijke oplossingen situeren zich in een combinatie van preventiemaatregelen bij een voorspelling van stormwind en een op maat geschreven verzekeringsdekking of specifiek aanvullende waarborgen.”

Liesl Robbe
Hilde Janssens

Wij zijn er voor u.