Fors meer stormschade bij ondernemingen

De eerste helft van 2018 deden zich opvallend meer schades voor bij Belgische ondernemingen. Tussen januari en juni 2018 noteerde verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits 42% meer schades in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De schades die gerelateerd zijn aan stormweer stegen zelfs met 163%. De hoofdoorzaak van de stijging is de zware storm van 18 januari.

Fors meer stormschade bij ondernemingen

Vanbreda Risk & Benefits verzekert als marktleider enkele duizenden Belgische bedrijven tegen stormschade. Dit via een zogenaamde property-polis, die schade aan een bedrijfsgebouw en de inboedel ervan verzekert.

Uit een doorlichting van onze portefeuille blijkt dat er tijdens de eerste helft van dit jaar 42% meer schades zijn ontstaan bij bedrijven (zie tabel). “Deze stijging is in grote mate te wijten aan de storm van 18 januari 2018”, zegt Guy Kerstens, Deputy Director Claims Management bij Vanbreda. “Die storm alleen zorgde al voor 226 nieuwe schademeldingen, gaande van waterschade tot schade als gevolg van hevige windstoten. Hierdoor is het aantal schades bij bedrijven dat gelinkt kan worden aan een storm tijdens de eerste helft van 2018 met 163% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017.”

tabel stormschade

Stormschade manifesteert zich steeds sneller

Vroeger deed een stormschade van substantiële omvang zich ongeveer 1 keer om de 8 à 10 jaar voor. Zo werd België in 2007 bijvoorbeeld geteisterd door zware stormschade en werden we in 2014 getroffen door zware hagelschades.

Dit patroon gaat niet langer op: uit cijfers van Assuralia en Vanbreda blijkt dat schade ten gevolge van zware weerfenomenen zich opmerkelijk sneller manifesteert en zich nu 1 keer om de 2 à 4 jaar voordoet.

De schadelast ligt anno 2017 ook dubbel zo hoog als in 2007. Gemiddeld bedraagt de stormschade vandaag 3.500 à 8.000 euro, maar Vanbreda heeft ook al uitschieters gehad van een half miljoen euro tot 1,2 miljoen euro.

“De gemiddelde schade-uitkering bij overstromingen is veel groter dan bij de andere weerfenomenen”, vertelt Deputy Director Property Christel Kiebzak. “Water berokkent nu eenmaal meer schade aan infrastructuur en elektronica.”

Schade binnen 4 weken terugbetaald

Elk bedrijf wil zijn schade zo snel mogelijk terugbetaald zien. “De snelheid van die regeling hangt in heel belangrijke mate af van de afspraken die makelaars hebben met verzekeraars”, zegt Christel Kiebzak. “Vanbreda heeft overeenkomsten met belangrijke verzekeraars die het toelaten om snel beslissingen te nemen en de zaak af te ronden.”

Wij zijn er voor u.

Voor meer info kunt u ons contacteren op het telefoonnummer + 32 3 217 67 67 of via info@vanbreda.be