SWT’ers kunnen voortaan ook op vervroegd pensioen

Sinds 2019 hebben personen die zich in een stelsel van SWT (= werkloosheid met bedrijfstoeslag) bevinden ook de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten.

SWT’ers kunnen voortaan ook op vervroegd pensioen

Sinds 2019 hebben personen die zich in een stelsel van SWT bevinden ook de mogelijkheid om het stelsel van SWT vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten.  Wanneer aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldaan is om op vervroegd rustpensioen te gaan, kunnen deze personen het vervroegd pensioen opnemen en het SWT-stelsel verlaten.

Tot en met 2018 konden personen in SWT pas uit het stelsel stappen wanneer ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikten (vandaag: op de leeftijd van 65 jaar). Ze hadden geen mogelijkheid om op vervroegd pensioen te gaan, ook al voldeden ze aan alle voorwaarden.

In geval van vervroegde pensionering zal ook onmiddellijk de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal gebeuren vemits, sinds de wet van 18 december 2015, de wettelijke (vervroegde) pensionering hand in hand samengaat met de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal.

Ter herinnering: vanaf 2019 kan men op vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 63 jaar mits een loopbaan van 42 jaar. Voor lange loopbanen is het mogelijk om op 60 jaar of 61 jaar op vervroegd pensioen te gaan, mits een loopbaan van 44 jaar of van 43 jaar.

Saskia Defreyne

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 67 of via e-mail: ebservices@vanbreda.be.