Aanvullend pensioen: de impact van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 op de aanvullende voordelen van uw werknemers

COVID-19 heeft de volledige wereld in haar ban. Volgens de laatste bronnen werden in België tot 1,3 miljoen werknemers [1] volledig dan wel gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid geplaatst omwille van de coronacrisis. Dit betekent concreet dat vele werknemers een periode kennen waarin hun arbeidsovereenkomst wordt geschorst, het loon (gedeeltelijk) wegvalt en men een beroep doet op een vervangingsinkomen. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit wat de impact hiervan is op het aanvullend pensioen.

Aanvullend pensioen: de impact van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 op de aanvullende voordelen van uw werknemers

[1] Tijdelijke werkloosheid dient om ontslagen te vermijden, niet om ze te betalen, DE TIJD 28.04.2020

In normale omstandigheden betekent het wegvallen van het loon in periodes van tijdelijke werkloosheid dat de dekkingen binnen aanvullende pensioenplannen en beroepsgebonden verzekeringsovereenkomsten (zoals de hospitalisatieverzekering) geschorst worden en er geen verdere pensioenopbouw noch dekking voor andere waarborgen is. Dergelijk principe brengt in deze onzekere tijden, waar er massaal een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid, ook een grote sociale onzekerheid met zich mee die de Belgische wetgever ertoe heeft aangezet om tijdelijk in te grijpen.

Behoud van pensioenopbouw en de risicodekkingen

Op 18 mei verscheen een wet [2] die ervoor zorgt dat werknemers blijven genieten van de pensioentoezegging inclusief de aanvullende dekkingen en de dekkingen hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en ambulante kosten tijdens de gehele periode van tijdelijke werkloosheid door COVID-19. Een tijdelijke maatregel die geldig is van 13 maart tot en met 30 september 2020.

Het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen is in deze periode de standaard waarbij u als werkgever geen speciale actie hoeft te ondernemen naar de verzekeringsonderneming of het pensioenfonds toe. Zij zullen de  premies voor de betrokken werknemers verder blijven opvragen. Indien gewenst kan u als werkgever wel uitstel van betaling aanvragen van zowel de patronale als de persoonlijke bijdragen tot 30 september 2020 met behoud van de dekkingen.

De verzekeringsonderneming of het pensioenfonds van haar kant dient de werkgever wel duidelijk en uitvoerig te informeren over de gevolgen en de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de aanvullende voordelen.

[2] 7 mei 2020. – Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, Belgisch Staatsblad 18 mei 2020 , blz. 35756

 

Schorsing van de waarborgen

De bij wet opgelegde automatische verderzetting van de dekkingen sluit niet uit dat de werkgever hiervan kan afwijken.  Een werkgever die financieel zwaar getroffen is door de crisis, kan ervoor kiezen om de pensioenopbouw en de risicodekkingen alsnog stop te zetten tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. De overlijdensdekking kan niet worden stopgezet en dient minstens behouden te blijven tot 30 juni 2020.

We raden u aan om de communicatie omtrent deze wet die u van uw verzekeraar ontvangt goed op te volgen zodat u precies weet welke stappen u dient te ondernemen afhankelijk van uw keuze en binnen welke tijdspanne u dit dient te doen. Zo dient u als werkgever bijvoorbeeld binnen de 30 dagen na ontvangst van deze communicatie dan wel na start van de periode van tijdelijke werkloosheid binnen uw onderneming door te geven of u gebruik wenst te maken van de  schorsing van de dekkingen.

Informatieplicht aan de werknemers

De verderzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen alsook het uitstel van betaling van premies houden geen wijziging van de pensioentoezegging in. Overlegprocedures opstarten is daarom niet nodig. Vergeet weliswaar niet om uw werknemers te informeren. Wat u ook kiest, informeer uw werknemers over uw keuze en de gevolgen voor hun aanvullende voordelen. We gaan dieper in op uw informatieverplichting in het artikel ‘Aanvullend pensioen: informatieverplichting voor werkgevers en werknemer inzake tijdelijke werkloosheid en aanvullende voordelen’.

De nodige administratieve aanpassingen aan het pensioenreglement dienen uiterlijk 31 december 2020 voltooid te zijn.

Tot slot geven we mee dat de betaalde premies tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid beschouwd worden als aftrekbare beroepskost.

Valérie Rogge

Wij zijn er voor u.

Heeft u vragen omtrent deze maatregelen en uw aanvullend pensioen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw account manager die u met plezier verder helpt of contacteer ons via ebservices@vanbreda.be