Aanvullend pensioen: informatieverplichting voor werkgevers en werknemer inzake tijdelijke werkloosheid en aanvullende voordelen

Tijdens de coronacrisis voorziet de regering in een quasi-automatische verderzetting van de verschillende aanvullende voordelen met bovendien de mogelijkheid voor de werkgever om een uitstel van betaling te verkrijgen. Deze ingrijpende tussenkomt maakt dat de wetgever ook informatieverplichtingen oplegt aan werkgevers en werknemers. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht toe.

Aanvullend pensioen: informatieverplichting voor werkgevers en werknemer inzake tijdelijke werkloosheid en aanvullende voordelen

In het artikel ‘Aanvullend pensioen: de impact van tijdelijke werkloosheid door COVID-19 op de aanvullende voordelen van uw werknemers’ informeren wij u omtrent de recente wet over uitzonderlijke maatregelen inzake aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen in de sociale zekerheid (hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en ambulante kosten) tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door COVID -19.

Tijdens deze pandemie voorziet de regering in een quasi-automatische verderzetting van deze verschillende aanvullende voordelen met bovendien de mogelijkheid voor de werkgever om een uitstel van betaling te verkrijgen.

De wet komt heel ingrijpend tussen en legt daarom de nodige informatieverplichtingen op aan verschillende partijen.

Informatieplicht aan de werkgever

Opdat de werkgever/sector een juiste afweging kan maken inzake toepassing van deze tijdelijke wetgeving is er een informatieplicht voorzien van de verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen aan de werkgever.
De werkgever heeft hieromtrent een communicatie ontvangen waarin volgende zaken worden toegelicht:

  • Basisprincipe tijdelijke werkloosheid en schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • Behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tijdens de periode tijdelijke werkloosheid door COVID-19;
  • Verderzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen;
  • Mogelijkheid om als werkgever uitstel van betalingen aan te vragen tot 30 september 2020 voor de werknemers die in tijdelijke werkloosheid door COVID-19 zijn;
  • Mogelijkheid om de automatische verderzetting van de waarborgen alsnog te laten schorsen met uitzondering van de overlijdensdekking. Deze laatste loopt onverminderd door tot 30 juni 2020;

Wenst u als werkgever tijdens deze moeilijke periode van tijdelijke werkloosheid de waarborgen van uw werknemers te schorsen, dan kan dit. U  dient hiervoor binnen de 30 dagen volgend op bovenvermelde communicatie dan wel binnen de 30 dagen volgend op de start van de tijdelijke werkloosheid in uw onderneming contact op te nemen met uw verzekeringsonderneming of pensioenfonds.

Informatieplicht aan de werknemers

Wat u ook kiest als werkgever, met name de automatische verderzetting van de dekkingen zonder of met uitstel van betalingen dan wel om de dekkingen niet verder te zetten, u moet steeds uw werknemers duidelijk informeren.

Via het communicatiekanaal van uw keuze (bijvoorbeeld brief, mail, intranet, enzovoort) informeert u de betrokken aangeslotenen over:

  • Ofwel uw keuze tot het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen;
  • Ofwel uw keuze tot schorsing van de dekkingen (met uitzondering van de overlijdensdekking) en wat de gevolgen daarvan zijn;
  • Het uitstel van de premiebetalingen (indien van toepassing);
  • De concrete gevolgen van het behoud van de dekkingen op de persoonlijke bijdragen van de werknemer en hoe de inhouding van deze bijdragen op het loon zal gebeuren (éénmalig, dan wel via spreiding in de tijd).

Informeer dus tijdig uw werknemers over uw keuze en de gevolgen van deze keuze op het aanvullend pensioenplan en de andere aanvullende voordelen van uw werknemers.

Valérie Rogge

Wij zijn er voor u.

Heeft u verdere vragen omtrent uw informatieverplichting? Neem contact op met uw account manager of contacteer ons via ebservices@vanbreda.be.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.