Doe tijdig aangifte voor de verkeersbelasting van uw autovloot of wagenpark

Onze cliëntbeheerders zorgen steeds voor de inschrijving van uw wagenpark of vloot bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV). Voor personenwagens en lichte vrachtwagens zal u automatisch elk jaar een aanslagbiljet voor uw verkeersbelasting ontvangen. Voor alle andere voertuigen moet u zelf aangifte doen. Anders riskeert u een boete.

Doe tijdig aangifte voor uw verkeersbelasting

De Vlaamse Belastingdienst heeft in 2017 voor het eerst meer dan een miljoen controles gedaan op de betaling van de verkeersbelasting. In 10.583 gevallen werd een overtreding vastgesteld, goed voor een recordopbrengst van 6,6 miljoen euro geïnd aan achterstallige verkeersbelastingen en boetes. U kunt een boete vermijden door tijdig uw jaarlijkse verkeersbelasting te betalen.

De controles gebeuren via automatische nummerplaatherkenning. Alleen wie zijn of haar verkeersbelasting niet betaald heeft, wordt langs de kant gezet. Overtreders moeten het achterstallige bedrag meteen betalen, met daar bovenop een boete van 25 procent van het verschuldigde bedrag. Wie niet betaalt, riskeert inbeslagname van de boorddocumenten of de plaatsing van een wielklem.

Voor welke voertuigen moet u aangifte doen?

Als uw voertuig ingeschreven is bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV), moet u voor het gebruik op de openbare weg zelf aangifte doen voor volgende voertuigen:

  • de vrachtauto’s + trekker en de tractoren vanaf 12 ton;
  • de autobussen en autocars;
  • de aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma;
  • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen;
  • kampeeraanhangwagens en bootaanhangwagens onder de 751 kg;
  • voertuigen met een speciale inschrijving (handelaarsplaat of B-nummerplaat).

Voor andere voertuigen moet u geen aangifte doen. Als onze cliëntbeheerder uw auto ingeschreven heeft bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) zal u automatisch elk jaar een aanslagbiljet ontvangen op basis van deze inschrijving.

Hoe aangifte doen?

U kunt aangifte doen op verschillende manieren:

  • via het digitaal loket van de Vlaamse Belastingdienst;
  • aan één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst;
  • met de post aan Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

U kunt ook gebruik maken van de formulieren om een aangifte in te dienen.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan is de FOD Financiën hiervoor verantwoordelijk.

Meer informatie over de verkeersbelasting voor bedrijven vindt u op de site van de FOD Financiën.